Gå til innhold

For mye sigaretter og tobakk

For mye sigaretter og alkohol

Tollere på Svinesund gjorde årets største beslag av tobakksvarer mandag ettermiddag. I Oslo har tollere gjort to betydelige beslag av sigaretter og tobakksvarer i løpet av november og desember.


Årets største tobakksbeslag på Svinesund i 2017
Årets største tobakksbeslag
112,5 kilo tobakk, 12,5 kilo frukttobakk og 31 600 sigaretter ble beslaglagt i en norsk registrert bil på Svinesund mandag ettermiddag. Dette er årets største beslag av tobakk på Svinesund. Tollbeslaget utgjør 477 000 kroner i avgiftsunndragelser.

Smuglingsforsøket ble avslørt da bilen med tobakksvarene ble stående ved bommen på E-6 og ikke kjørte inn i tollkontrollen. Den norske sjåføren er også tidligere tatt med store mengder tobakksvarer. Han kan nå vente seg en reaksjon fra politiet.

Tatt på Romerike 1

Tollere fra  Tollregion Oslo og Akershus avdekket 68 400 sigaretter og 71,75 kilo tobakk da de stoppet en svensk registrert bil på Romerike om kvelden 26. november. Bilen var observert da den kjørte inn i Norge.

Den svenske sjåføren (59) sa selv at han ikke hadde noe å fortolle da han ble stoppet av tollere, men mengden sigaretter og tobakksvarer tilsvarer 459 000 kroner i unndratte avgifter. Mannen ble overtatt av politiet på Romerike etter tollbeslaget.

Tatt på Romerike 2

Oslotollere avdekket 66 400 sigaretter og 56,25 kilo tobakk da de stoppet en norsk registrert bil på E-16 ved Nybakk 8. desember. Tollbeslaget utgjør 402 000 kroner i avgiftsunndragelser. Bilen ble kjørt av en mann (55) fra Irak. Han er også tidligere tatt for smugling av sigaretter og tobakksvarer.

61 400 sigaretter og 71,75 kilo tobakk ble beslaglagt av tollere på Romerike 26. november. Foto: Tolletaten.

Del med andre: