Gå til innhold

Vanlige spørsmål om koronasituasjonen

I disse dager har vi fått flere henvendelser knyttet til import og eksport av varer, samt inn- og utreise av landet. Nedenfor er det listet opp spørsmål omhandlende Tolletaten. For spørsmål tilknyttet reisevirksomhet eller andre iverksatte tiltak mot koronasmitte, se Folkehelseinstituttet sine sider på www.fhi.no.
Har du spørsmål om fortolling, ring vårt infosenter på telefon 22 86 03 12.

Er grensene stengt?

Regjeringen har besluttet å delvis stenge lufthavnene og havner, samt innfører utstrakt grensekontroll fra og med mandag den 16. mars kl. 08:00, men ingen grenseovergangssteder stenges. Dette innebærer at utenlandske borgere uten kritisk grunn for opphold i Norge vil avvises ved ankomst. Borgere som bor i Norge eller arbeider i Norge skal fremdeles kunne komme hjem, også med fly, men vil kunne bli satt i 14 dagers karantene ved ankomst. Når det gjelder persontrafikk er det politiet som ivaretar dette fra og med mandag 16. mars kl. 08:00. Tolletaten koordinerer fortløpende med samarbeidende myndigheter. Disse tiltakene omfatter i hovedsak kun persontransport, les mer om dette på politiet.no, samt regjeringen sine spørsmål og svar om bortvisningsregler.

Er grensen til Russland stengt?

Tolletaten bemanner grensestasjonene som normalt, inntil videre. Russland har stengt sine grenser til Norge, som innebærer at norske borgere ikke har anledning til å reise inn til Russland. Oppholder du deg i Russland og ønsker å returnere til Norge over Storskog må du ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk.

Vil jeg kunne reise inn og ut av landet?

Lufthavnene og havnene blir delvis stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse fra og med mandag den 16. mars kl. 08:00. I tillegg iverksettes det utstrakt grensekontroll. Det vil fremdeles være mulig å reise utenlands, men vi informerer om at reiser utenlands er sterkt frarådet. Utenriksdepartementet har utvidet sine reiseråd, og fraråder reiser til nye land som ikke er strengt nødvendig. Reiserådene gjelder fra 14. mars til 14. april, les mer om dette her. Ved opphold i utlandet vil reisende bli satt i 14 dagers karantene ved ankomst til Norge.

Det er Politiet som håndterer persontrafikken og karantenereglene. For mer informasjon om innreise og utreise av Norge, se gjeldende føringer fra Regjeringen og Politiet.

Jeg bor i Sverige, men jobber i Norge. Vil jeg fremdeles kunne reise til Norge for å jobbe?

Personer som jobber i Norge eller av kritisk grunn trenger å komme inn til Norge vil fremdeles kunne reise inn til landet. Jobbpendlere må ikke i karantene etter å ha vært i Sverige. Når det gjelder persontrafikk er det politiet som ivaretar dette fra og med mandag 16. mars kl. 08:00.

Er tollstedene fremdeles åpne og bemannet?

Tolletaten bemanner grensestasjonene som normalt, inntil videre. Det er også innført utstrakt grensekontroll, i samarbeid med flere statlige virksomheter. Alle publikumsekspedisjoner, utenom Drammen og Fredrikstad, holder åpent som normalt. Publikum som har behov for denne type tjenester har blitt oppfordret til å kontakte andre kontorer.

Er noen tollere smittet?

Pr 25. mars er 199 av 1500 ansatte i isolasjon eller karantene som følge av helsemyndighetenes føringer eller etter beslutning av oss som arbeidsgiver for å håndtere situasjonen med henhold til smittevern eller beredskap. Ansatte med hjemmekontor er ikke medregnet.

Hva gjør Tolletaten for å beskytte egne ansatte?

Tolletaten har gjort tiltak og sørget for at vi har utstyr tilgjengelig for å beskytte oss selv. Dette gjelder eksempelvis plasthansker, munnbind og desinfeksjonsmidler. Dette er også en del av vår daglige utrustning i grensekontrollen. Tolletaten gjør også tiltak lokalt for å minimere trykket på ekspedisjoner og eksponering for tjenestepersonell.

Vil dette påvirke import og eksport av varer?

Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten. Les mer om dette på regjeringen.no 

Hva skjer med varer jeg har bestilt fra utlandet?

Det er i hovedsak kun persontransport som omfattes av de nye tiltakene. Vareførselen til Norge vil fortsette som før. Les mer om dette i pressemelding fra Tolletaten 15. mars.

Kan jeg bestille varer på nett?

Det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det satt noen restriksjoner for varer sendt fra risikoland?

Nei, det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det gjort forenklinger i lovverket for grensekryssende vareførsel som følge av COVID-19?

19. mars ble det vedtatt en midlertidig tollforskrift som gjelder for næringsaktører som benytter seg av direktekjøring. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager. Videre kan varemottakere enklere disponere over ufortollede varer når dette er nødvendig for forsyningssikkerheten.

Les mer om den midlertidige tollforskriften her

23. mars ble det vedtatt ytterligere en ny midlertidig tollforskrift. Transportører med gyldig transporttillatelse gis mulighet til å passere grensen uten stopp på oppgitte tollsteder innenfor åpningstiden. Formålet med forskriften er å redusere smitterisiko ved de berørte tollstedene.

Les mer om den midlertidige tollforskriften her