Gå til innhold

Vanlige spørsmål om koronasituasjonen

I disse dager har vi fått flere henvendelser knyttet til import og eksport av varer, samt inn- og utreise av landet. Nedenfor er det listet opp spørsmål omhandlende Tolletaten. For spørsmål tilknyttet reisevirksomhet eller andre iverksatte tiltak mot koronasmitte, se Folkehelseinstituttet sine sider på www.fhi.no. Har du spørsmål om fortolling, ring vårt infosenter på telefon 22 86 03 12.

Er grensene stengt?

Den 16. mars kl. 08 innførte regjeringen utstrakt grensekontroll, men ingen grenseovergangssteder stenges. Dette innebærer at utenlandske borgere uten kritisk grunn for opphold i Norge vil avvises ved ankomst. Borgere som bor i Norge eller arbeider i Norge skal fremdeles kunne komme hjem, men vil kunne bli satt i 10 dagers karantene ved ankomst. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 20. august.

Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Regjeringen åpner for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men beholder karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. Regioner og områder som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd. Les mer om dette på regjeringen sine sider.

Når det gjelder persontrafikk er det politiet som ivaretar dette fra og med mandag 16. mars kl. 08. Tolletaten koordinerer fortløpende med samarbeidende myndigheter. Disse tiltakene omfatter i hovedsak kun persontransport, les mer om dette på politiet.no, samt regjeringen sine spørsmål og svar om bortvisningsregler.

Er grensen til Russland stengt?

Tolletaten bemanner grensestasjonene som normalt, inntil videre. Russland har stengt sine grenser til Norge, som innebærer at norske borgere ikke har anledning til å reise inn til Russland. Oppholder du deg i Russland og ønsker å returnere til Norge over Storskog må du ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk. 

Vil jeg kunne reise inn og ut av landet?

Det vil fremdeles være mulig å reise utenlands, men vi informerer om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 20. august. Ved opphold i utlandet vil reisende bli satt i 10 dagers karantene ved ankomst Norge. Den 15. juni iverksettes et unntak for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, men for regioner med mye smitte vil karantenekrav og innreiserestriksjoner bestå. Les mer om dette på regjeringen sine sider.

Det er Politiet som håndterer persontrafikken og karantenereglene. For mer informasjon om innreise og utreise av Norge, se gjeldende føringer fra Regjeringen og Politiet.

Jeg bor i Sverige, men jobber i Norge. Vil jeg fremdeles kunne reise til Norge for å jobbe?

Personer som jobber i Norge eller av kritisk grunn trenger å komme inn til Norge vil fremdeles kunne reise inn til landet. Jobbpendlere må ikke i karantene etter å ha vært i Sverige. Når det gjelder persontrafikk er det politiet som ivaretar dette fra og med mandag 16. mars kl. 08:00.

Er tollstedene fremdeles åpne og bemannet?

Tolletaten bemanner grensestasjonene som normalt, inntil videre. Det er også innført utstrakt grensekontroll, i samarbeid med flere statlige virksomheter.

Vil dette påvirke import og eksport av varer?

Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten. Les mer om dette på regjeringen.no 

Hva skjer med varer jeg har bestilt fra utlandet?

Det er i hovedsak kun persontransport som omfattes av de nye tiltakene. Vareførselen til Norge vil fortsette som før. Les mer om dette i pressemelding fra Tolletaten 15. mars.

Kan jeg bestille varer på nett?

Det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det satt noen restriksjoner for varer sendt fra risikoland?

Nei, det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det gjort forenklinger i lovverket for grensekryssende vareførsel som følge av COVID-19?

Den 23. mars ble det vedtatt en ny midlertidig tollforskrift. Transportører med gyldig transporttillatelse gis mulighet til å passere grensen uten stopp på oppgitte tollsteder innenfor åpningstiden. Formålet med forskriften er å redusere smitterisiko ved de berørte tollstedene.

Hva gjør jeg med midlertidig innførte varer?

Dersom du har innført varer midlertidig, og det som følge av reiserestriksjoner er vanskelig å utføre varene innen utførselsfristen, kan Tolletaten i visse tilfeller forlenge gjenutførselsfristen.

Dersom du har innført varer på et ATA-carnet, kan Tolletaten forlenge fristen for gjenutførsel dersom Oslo Chamber of Commerce garanterer for toll- og avgifter også for den forlengede perioden.