Gå til innhold

Reiser til Finland og Sverige - restriksjoner og forbud

Finland har innført midlertidig forbud mot ikke-nødvendige reiser fra Norge fra 19. mars. Fra samme dag innførte også Sverige midlertidig forbud mot ikke-nødvendige reiser, men kun fra land utenfor EØS. Godstransporten omfattes ikke av forbudet.

Det svenske justisdepartementet skriver i en pressemelding at forbudet varer i 30 dager. Godstransporten mellom landene kan gjennomføres som normalt.

I tillegg gjelder norske innreiserestriksjoner som medfører at personer bosatte i Norge blir ilagt 14 dagers karantene ved hjemkomst fra Finland og Sverige.

Personer, som er bosatt i Finland eller Sverige og som jobber i Norge, kan fortsatt pendle mellom arbeidssted og bopel uten å bli ilagt karantene.

Les mer om reisebegrensningene på nettsidene til finske og svenske myndigheter: