Gå til innhold

Betydelig fall i persontrafikk på landevei

Illustrasjonsfoto. Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Tolletaten opplever en betydelig reduksjon i persontrafikk over landegrensene det siste døgnet etter at det nå er innført strenge begrensninger på hvem som slipper inn landet. Tolletaten monitorerer trafikken og har et godt bilde av trafikken inn og ut av landet.

Tolldirektør Øystein Børmer. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
Tolldirektør Øystein Børmer. Foto: Bård Gudim/Tolletaten
–Tollstedene rapporterer at det er en merkbar reduksjon og at det på enkelte overganger er så å si ingen trafikk, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Tolletaten har det siste døgnet bistått politiet for å koordinere og gjennomføre vedtaket om å innføre midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense fra mandag 16. mars kl. 0800. Politi er grensemyndighet som forestår grensekontroll av personer. Tolletaten har ansvaret for kontroll av gods- og varetransport på tvers av grensen.

–Jeg er svært fornøyd med samarbeidet med politiet og opplever at dialogen og det praktiske går veldig bra, sier Børmer.