Gå til innhold

Nye regler hvis du skal importere truede arter til Norge

Dersom du skal importere truede dyr og planter eller produkt av disse, såkalte CITES-varer, må du sjekke at du har de riktige tillatelsene før du innfører varen. Regelverket er endret fra 1. juli 2018.

Det nye regelverket trår i kraft fra 1. juli. Regelverksendringen innebærer en innskjerping av dokumentasjonskravet ved innførsel av Cites-varer i «liste b», se forskriften (FOR 2018-06-15-889). Det nye vilkåret gjelder ikke for varer fra EU/EØS. For Cites «liste b» arter avlet opp i EU, skal innførselstillatelse likevel foreligge.

Strafferammen har økt til tre år.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider

 

Del med andre: