Gå til innhold

Nye regler for turistfiskere

Turistfisker

Fra 1. januar 2018 er det nye regler for hvor mye du kan ta med deg av fisk ut av Norge som turist- eller fritidsfisker. I utgangspunktet kan du ta med seg 10 kilo, men hvis du fisker i regi av en registrert virksomhet, kan du ta med deg inntil 20 kilo.

En utførselskvote gjelder for sju dager, noe som betyr at du må vente i sju dager før du kan ta med en ny utførselskvote ut av landet. I kvoten inngår tillagede produkter som fiskefilet eller liknende.

Utførselskvoten omfatter ikke ferskvannsfisk, laks, ørret og røye.

Mens det før 2018 var tillatt med en trofefisk i tillegg til 15 kilo «turistfisk», regnes eventuell trofefisk fra årsskiftet med i den totale mengden på 10/20 kilo.

Fisk som turister kjøper direkte fra fiskefartøy innført i Fiskeridirektoratets merkeregister, går ikke inn under utførselsavgrensingen på 10 eller 20 kilo.

Les mer på Fiskeridirektoratets nettside:

Utførsel av turistfisk

Del med andre: