Gå til innhold

Tolletaten tar i bruk digital post

28. november 2016 gikk de første digitale brevene ut fra Tolletaten. I første omgang er det privatpersoner som mottar brev på denne måten. Næringslivet og andre offentlige etater vil i denne omgang ikke påvirkes av dette.

Posten vil bli distribuert fra oss til din postkasse hos Digipost eller eBoks. Dette er i tråd med regjeringens program om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandling mellom det offentlige og innbyggerne.

Dersom du ikke har opprettet en slik postkasse og har reservert deg, vil du motta brev på papir.

Hvorfor digital postkasse?

Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker.

Her kan du opprette digital postkasse

Næringslivet og andre offentlige etater

Næringslivet og andre offentlige etater vil motta post fra Tolletaten på samme måte som de har gjort tidligere.

Gevinster for fellesskapet

Tolletaten vil spare portoutgifter når vi sender brev digitalt. Vi sender om lag 5 000 brev til privatpersoner på papir hvert år. Når ordningen rulles ut for næringslivet og andre offentlige etater, vil gevinstene bli enda større for Tolletaten. Finansdepartementet har inndratt portogevinsten fra budsjettet vårt både i år og neste år. Gevinsten går derfor tilbake til fellesskapet og andre samfunnsnyttige forhold. I tillegg vil ordningen være arbeidsbesparende for Tolletaten, og vi kan bruke mer arbeidstid på kjernevirksomheten vår.

Del med andre: