Gå til innhold

Prosedyreoppfølgingsseksjonen

 Åpningstid
mandag til fredag: 8.00–15.30

Oppgaver

Seksjonen består av samordningskontoret og transitteringskontoret:

  • Oppgaver for samordningskontoret er oppfølging av midlertidige innførsler/utførsler, CED/CVED, autorisering av TVINN/TET-kunder, opprettinger, oppfølging av ATA-carneter og SSB.
  • Oppgaver for Transitteringskontoret er NCTS, transitteringssaker, universalgaranti og forhåndsvarling.

 E-post
Samordningskontoret: sam.oslo@toll.no
Transitteringskontoret: tet.oslo@toll.no 

Felles kontaktinformasjon for hele etaten

Her finner du etatens felles telefonnummer, e-post og postadresse

Her finner du oss