Gå til innhold

Tollregion Oslo og Akershus

Tollregionen omfatter fylkene Oslo og Akershus.

Tollregion Oslo og Akershus flytter

I løpet av september vil store deler av Tollregion Oslo og Akershus flytte til Strømsveien 96. Dette vil i liten grad berøre publikum med unntak av at toll- og vareførselsseksjonen i Schweigaards gate 15 stengte permanent 1. juli 2017.

Fra 1. juli 2017 har regionen to ekspedisjonsskranker som er åpne for publikum:

Fergeanløp

Tolletatens kontorer på ferjeterminalene er bemannet i forbindelse med ferjenes ankomst og avgang.

Felles kontaktinformasjon for hele etaten

Her finner du etatens felles telefonnummer, e-post og postadresse

Her finner du oss