Gå til innhold

Tollregion Nord-Norge

Tollregionen omfatter fylkene Troms og Finnmark.

Harstad tollsted ble nedlagt 1. januar 2018.

Felles kontaktinformasjon for hele etaten

Her finner du etatens felles telefonnummer, e-post og postadresse

Her finner du oss