Gå til innhold

Oslo tollsted

 Åpningstid
mandag til fredag: 08.00–15.30

 Besøksadresse (kun for varelevering og avtalte besøk)
Grensesvingen 26
0661 Oslo

 Ekspedisjonssteder som er åpne for publikum

Felles kontaktinformasjon for hele etaten

Her finner du etatens felles telefonnummer, e-post og postadresse

Her finner du oss