Gå til innhold

Opningstidar høgtidsdagar for nokre tollstadar

Oversikt over når tollkontora på Bjørnfjell, Junkerdalen, Vauldalen, Østby og Åsnes er ope ved offentlege høgtidsdagar i 2018.

Oversikt over helligdagar 2018
Helligdag Bjørnfjell Junkerdalen VauldalenØstbyÅsnes
 1. januar (1. nyttårsdag) Stengt Stengt   Stengt Stengt  Stengt 
29. mars (Skjærtorsdag) Åpent Åpent  Åpent Åpent  Åpent 
30. mars (Langfredag) Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
31. mars (Påskeaften) Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
1. og 2. april
(1. og 2. påskedag)
Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
1. mai Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
10. mai (Kristi himmelfartsdag) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
17. mai Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent
19. mai(Pinseaften) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
20. mai
(1. pinsedag)
Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
21. mai:
2. pinsedag
Åpent Åpent Åpent Åpent Åpent
Julaften Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
1. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
2. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
Nyttårsaften Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt