Gå til innhold

Opningstider høgtidsdagar for nokre tollstader

Oversikt over når tollkontora på Bjørnfjell, Junkerdalen, Vauldalen, Østby og Åsnes er ope ved offentlege høgtidsdagar i 2019.

Oversikt over heilagdagar 2019
Heilagdag Bjørnfjell Junkerdalen VauldalenØstbyÅsnes
 1. januar (1. nyttårsdag) Stengt Stengt   Stengt Stengt  Stengt 
18. april (Skjærtorsdag) Ope Ope  Ope Ope Ope
19. april (Langfredag) Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
20. april (Påskeaftan) Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
21. og 22. april
(1. og 2. påskedag)
Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
1. mai Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
17. mai Ope Ope Ope Ope Ope
30. mai (Kristi himmelfartsdag) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
8. juni (Pinseaftan) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
9. juni
(1. pinsedag)
Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
10. juni:
2. pinsedag
Ope Ope Ope Ope Ope
Julaftan Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
1. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
2. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
Nyttårsaftan Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt