Gå til innhold

Opningstider høgtidsdagar for nokre tollstader

Oversikt over når tollkontora på Bjørnfjell, Junkerdalen, Vauldalen, Østby og Åsnes er ope ved offentlege høgtidsdagar i 2021.

Oversikt over heilagdagar 2021
Heilagdag Bjørnfjell Junkerdalen VauldalenØstbyÅsnes
 1. januar (1. nyttårsdag) Stengt Stengt   Stengt Stengt  Stengt 
1. april (Skjærtorsdag) Ope Ope  Ope Ope Ope
2. april (Langfredag) Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
3. april (Påskeaftan) Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
4. og 5. april
(1. og 2. påskedag)
Stengt Stengt  Stengt Stengt Stengt
1. mai Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
13. mai (Kristi himmelfartsdag) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
17. mai Ope Ope Ope Ope Ope
22. mai (Pinseaftan) Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
23. mai
(1. pinsedag)
Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
24. mai 
(2. pinsedag)
Ope Ope Ope Ope Ope
Julaftan Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
1. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
2. juledag Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
Nyttårsaftan Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt