Gå til innhold

Tollerutdanningen

For å bli toller må du søke en tollaspirantstilling. Tollaspirantene må gjennomføre en grunnutdanning hos Tolletaten. Utdanningen vil gi deg grunnleggende kunnskaper du trenger for å jobbe som toller.

Vi gjør oppmerksom på at det for tiden ikke er noe tollaspirantopptak.

Grunnutdanningen i Tolletaten er både praktisk og teoretisk og er på til sammen 26 måneder. Du har 22 måneders plikttjeneste etter at grunnutdanningen er ferdig.

Hoveddelen av den teoretiske opplæringen vil foregå i Oslo, men mesteparten av tiden får du opplæring og praksis i den tollregionen hvor du er ansatt. Det vil si at du raskt får prøvd deg ute i felten. De periodene utdanningen foregår i Oslo, vil du få dekket reise og opphold på Tolletatens avtalehotell i Oslo.

Oversikt over utdanningsløpet

Oversikt over utdanningsløpet

Introduksjonsnivå

Opplæringen starter med et introduksjonskurs som gir nyansatte informasjon på et overordnet nivå om etatens rolle og oppgaver. Her lærer du om etatens hjemmelsgrunnlag, strategier, sikkerhetsarbeid, personalpolitikk, etikk, tolloven og tollovforskriftene og forvaltningsloven. I løpet av introduksjonsprogrammet blir du kjent med nye kolleger over hele landet. Den teoretiske opplæringen varer i en uke, etterpå er det cirka én og én halv måned med praksis i den tollregionen der du er ansatt.

Basisnivå: Fra tollaspirant til tollbetjent

Etter introduksjonskurset må alle tollaspiranter gjennom basisnivået av opplæringen som gir grunnleggende ferdigheter innenfor etatens hovedarbeidsområder. Du lærer blant annet hvordan tollregelverket ivaretar Tolletatens oppgaver og rolle i samfunnet. Disse fagområdene er viktige elementer innenfor vareførsel.

Du får også opplæring i kontroll av reisende enten de kommer med fly, båt, tog eller bil. I tillegg får du opplæring i saksbehandling innenfor offentlig sektor og i Tolletatens hjemmelsgrunnlag i henhold til ulike lover, regler og forskrifter.

Basiskurset avsluttes med flere eksamener som du må bestå for å kunne fortsette opplæringen.

Teoridelen på basisnivå varer i cirka fire og en halv måned og gjennomføres ved Tolletatens kompetansesenter i Oslo. Deretter reiser du tilbake til tollregionen din og har praksis i om lag seks måneder. I tollregionen får du praktisk erfaring på flere av Tolletatens arbeidsområder og arbeider sammen erfarne kolleger. I denne perioden blir du vurdert.

Fordypningsnivå: Fra tollbetjent til tollinspektør

I løpet av fordypningsnivået skal du fordype deg i Tolletatens hovedarbeidsområder. Opplæringen foregår hovedsakelig gjennom praksis og veiledning fra tollregionen, men praksisen blir styrket med kortere perioder med samlinger.

I tillegg til opplæring i tollfag får du opplæring i enkelte høyskolefag.Fordypningsnivået varer i cirka 14 måneder og når du har gjennomført nivået har du spesialisert deg på ditt hovedarbeidsområde, og du skal kunne arbeide selvstendig innenfor dette feltet. Fordypningsnivået har flere eksamener som du må bestå.

Når starter utdanningen?

Utdanningen starter opp 4-5 måneder etter søknadsfristen. 

Ofte stilte spørsmål

Når vi har ledige stillinger som tollaspirant blir de utlyst.

Du må ha generell studiekompetanse og gode norsk- og engelskkunnskaper. Du må også ha førerkort klasse B. Ordinær politiattest må fremlegges før eventuell tilsetting. Andre krav du må oppfylle fremgår av utlysningsteksten.
For mer informasjon om generell studiekompetanse, se samordnaopptak.no

Du må oppfylle kravet til generell studiekompetanse i det du søker, så eksamen må dermed være avlagt og du må ha et vitnemål som bekrefter at du har oppnådd generell studiekompetanse når du søker. Vi gjør oppmerksom på at det for tiden ikke er noe tollaspirantopptak.

Hvert år har vi normalt ett kull med rundt 25 aspirantplasser. Vi gjør oppmerksom på at det for tiden ikke er noe tollaspirantopptak.

Nei, alle må søke på de utlyste stillingene.

Det er ikke mulig. Etatsutdanningen krever at man er fysisk til stede ved all undervisning, og det er i tillegg praksis mellom undervisningsdelene.

Ja, med noen få begrensninger dekker vi reise og opphold i periodene det er undervisning. I tillegg får du kostgodtgjøring iht. gjeldende satser.

 

Ja. Du trenger ikke norsk statsborgerskap for å søke på stilling som tollaspirant, men du må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse. Du må tilfredsstille kravene til generell studiekompetanse.

Se samordnaopptak.no om godkjenning av utenlandsk utdanning

 

Nei, vi lyser ut egne interne stillinger for hundeførere. Kvalifikasjonskravene kan variere noe, men du må minimum ha etatsopplæringens grunnutdanning og lang erfaring med kontrollrelatert arbeid i etaten.

Det er i utgangspunktet erfarne tollere som blir plukket ut til båttjeneste og båtførere. Noen regioner krever båtførerbevis og at det blir gitt egen opplæring av tollregionene. I tollregion Oslo og Akershus må båtførerne ta "kystskipper / fritidsbåtskipper sertifikat" samt opplæring av båttjenesten i ca. 2 år før de blir båtførere.

Vi opererer ikke med snittkarakterer, da det er ulikt antall søkere til de enkelte utlyste stillingene og det alltid er variasjoner i hvilke regioner som lyser ut stillingene.

Man må før tilsetting levere en ordinær politiattest. Der blir de fleste straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tatt med, men bare for en begrenset tid bakover.

Det gjennomføres ingen fysiske tester for tollaspirantene.

Det er ingen øvre aldersgrense for å bli toller i Norge.