Gå til innhold

Tips til søknaden

Ønsker du å søke jobb i Tolletaten? Her har vi samlet en del nyttig informasjon og noen tips til deg som søker.

Innhold

Dette bør være med i søknaden din

Tilbakemelding på søknaden

Åpenhet og rettferdig behandling

Hvor finner du utlysninger?

Offentlig søkerliste

Dette bør være med i søknaden din

Vi ønsker medarbeidere som har lyst til å jobbe hos oss og som er motivert for en stilling i Tolletaten. Derfor kan det være lurt å forklare hvorfor nettopp du søker jobben hos oss. Vi har mange søkere med riktig utdannelse og erfaring til flere av våre stillinger. For at vi skal velge ut de riktige kandidatene, er det viktig at du i søknaden forteller oss noe om hvem du er og hvorfor vi skal velge deg.

Vi vil gjerne at du legger relevante vitnemål og attester ved din søknad. Det gir oss et bedre grunnlag for å vurdere din søknad opp mot andre søknader. Du kan enkelt laste opp dokumenter og filer når du legger inn CV-en din i vårt rekrutteringssystem.
Merk: Filene må være doc, pdf eller txt format og kan ikke være større enn 2MB.

Det kan være lurt å ta vare på kunngjøringsteksten. Når søknadsfristen har gått ut, forsvinner søknadsteksten fra nettet. 

Tilbakemelding på søknaden

Når du har søkt en stilling i Tolletaten, får du en tilbakemelding på at søknaden din er mottatt. Tilbakemeldingen kommer på e-post innen et døgn. Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderer vi alle søkere. De som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Synes du det tar lang tid før du hører noe, ta gjerne kontakt med oss for informasjon om hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i kunngjøringsteksten.

Når ansettelsesprosessen er over, sender vi ut en e-post til alle søkere om at prosessen er avsluttet.

Tollregionene lyser som regel ut tollaspirantstillinger en gang i året, rundt januar/ februar.

Åpenhet og rettferdig behandling

Tolletaten følger de lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi forholder oss til kvalifikasjonsprinsippet og tilsetter den søkeren som er best kvalifisert for stillingen. Vi vurderer både faglige og personlige kvalifikasjoner, samt motivasjon.

Hvor finner du utlysninger?

Vi lyser ut ledige stillinger blant annet på toll.no, nav.no, finn.no og inkludi.no og jobbforalle.no.

Hvis du vil følge med på hvilke stillinger vi lyser ut, oppfordrer vi deg til å registrere deg på vår jobbagent. Da vil du få tilsendt stillinger som er aktuelle for deg på e-post når de publiseres. Alternativt kan du følge oss på LinkedIn og se stillingsutlysninger der.

Vi har ikke noe system for å ta imot åpne søknader, fordi vi ønsker at våre rekrutteringsprosesser skal være åpne for alle relevante søkere.

Offentlig søkerliste

Som offentlig etat er Tolletaten også pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. Det er svært strenge krav for å slippe å være på en slik liste. Dersom du ønsker at navnet ditt ikke skal vises, må du krysse av og begrunne dette i søknadsskjemaet. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Vi presiserer at vi ikke sender søkerlister noen steder, men at media har mulighet til å be om innsyn i disse opplysningene hvis de finner at stillingen har offentlig interesse.