Gå til innhold

Noen av våre medarbeidere

I Tolletaten har vi mange ulike arbeidsoppgaver. Bli kjent med tre av våre ansattes hverdag.

Cristopher - tollinspektør. Foto: Tolletaten
"Jeg får jobbe individuelt og i team i et arbeidsmiljø¸ hvor vi stadig lærer noe nytt."

Cristopher, Tollregion Øst-Norge

Tollinspektør ved Svinesund tollsted

Jeg jobber som toller på en av Norges største grenseoverganger. Jobben min går blant annet ut på å avdekke ulovlig innførsel av restriksjonsbelagte varer som for eksempel narkotika, våpen og dopingmidler. Jeg jobber også med å sikre en korrekt og effektiv innførsel av lovlige varer. Min arbeidshverdag er variert og innholdsrik. Som toller er du en del av et arbeidsmiljø med masse erfaring, intuisjon og kompetanse.

Tania - seniorrådgiver i Tolldirektoratet

 "Tolletatens samfunnsoppdrag og dyktige kollegaer inspirerer meg."

Tania, Tolldirektoratet

Seniorrådgiver

Jeg er utdannet jurist og jobber i Tolldirektoratet med offentlige anskaffelser. Jobben er en administrativ støttefunksjon som skal tilrettelegge for og styrke etatens kjernevirksomhet. Siden vi er en offentlig etat må Tolletatens behov for varer og tjenester dekkes gjennom konkurranseutsettelse. Slik sikrer vi at Tolletaten får riktig og pålitelig utstyr, til best mulig pris. Dette fristiller ressurser som kan gå til kontrollvirksomhet.

Jan Erik - IT-direktør 

"Smart dataanalyse og digital etterretning er det mest spennende IT-faglige jeg kan jobbe med."

Jan Erik, Tolldirektoratet

IT-direktør

Som IT-direktør har jeg ansvar for alle etatens systemer. Jeg syns det er veldig motiverende å organisere tverrfaglige team som jobber tett sammen om å bygge nye digitale løsninger. Vi bygger nå blant annet svært spennende løsninger som skal analysere store digitale datastrømmer om all varetransport over grensen og gjøre oss enda smartere i hvem vi kontrollerer. Å jobbe med ny teknologi sammen med dyktige kolleger om et viktig samfunnsoppdrag gir stor mening i arbeidshverdagen.

Del med andre: