Gå til innhold

Ledere i vareførsel

Vareførselsdivisjonen skal legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for både næringslivet og privatpersoner. I sluttfasen av en omfattende omorganisering etableres det en Vareførselsdivisjon med hovedkontor i Bergen. I den prosessen søker vi 3 ledere innen innen utvikling, oppfølging og tariffering/klassifisering, som kan være med på å forme den nye delen av etaten.

Hvordan er det å jobbe i Tolletaten?

Ivar Sletten
Divisjonsdirektør, Vareførselsdivisjonen

Tolletaten gjennomgår en omorganiseringsprosess, hvor vi går fra regioner til nasjonale fagenheter. Som leder i etaten vil du få mulighet til å påvirke utviklingene vi nå står foran. Dette gjelder både vårt eget fagområde, egen ledergruppe og bidraget inn i divisjonens og etatens forventninger og samfunnsoppdrag.

Lederne i vareførselsdivisjonen vil i stor grad være ledere med ansvar for nasjonale oppgaver. Tolletaten deltar på bred front både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjøres gjennom deltakelse i internasjonalt tollsamarbeid, samarbeidsavtaler med andre tollmyndigheter og ivaretakelse av andre norske myndigheters regelverk.

Hvis man liker å utvikle fag, mennesker og samtidig er opptatt av samfunnet rundt seg, ja, da er Tolletaten er god arbeidsplass.