Gå til innhold

Operative ledere

Tolletaten er en viktig samfunnsbeskytter hvor tollerne er i førstelinjen ved grensepasseringen. Nå søker vi 19 nye ledere til å forme store deler av den nyorganiserte grensedivisjonen, i hver eneste del av landet.

Hvordan er det å jobbe i Tolletaten?

Dag Jørstad
Underdirektør, Kontroll- og regelverksseksjonen

- Tolletaten er en tradisjonsrik arbeidsplass som tar steget inn i en hverdag preget av økende teknologisk utvikling. Vi skal jobbe smartere og mer effektivt for å møte et mer komplisert og utfordrende trusselbilde. Etaten satser derfor mer ressurser på digitaliserte arbeidsprosesser, etterretning og analyse. Dette er en utrolig spennende reise å være med på.

Tolletaten er en operativ etat med svært variert virksomhet over det ganske land. Etaten opererer på grensene på vegne av over 20 andre etater og regelverkseiere og har også betydelig internasjonalt engasjement. I sum gir dette store muligheter for både personlig og faglig utvikling. Du får mulighet til å påvirke egen arbeidsdag og du får gode og engasjerte kolleger som tar rollen som samfunnsbeskytter meget alvorlig.

Jeg har tidligere jobbet 18 år i politiet før jeg kom til Tolletaten, og ser en god del likhetstrekk. Begge er kontrolletater med operativ virksomhet, og begge etater er tett på publikum. God samhandling internt i Tolletaten, og med våre samarbeidspartnere, er helt avgjørende for å lykkes med oppgavene våre, både for å legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer, og for å ivareta den operative kontrollen i førstelinjen.