Gå til innhold

Ledere i IT

Digitale løsninger gjør oss tilgjengelige for alle våre brukere hele døgnet, året rundt. Tolletaten har den siste tiden satt i gang en rekke digitaliseringstiltak. Vi søker ledere innen IT som kan være med på å forme denne prosessen og føre etaten videre. Stillingene har arbeidssted i Oslo.

Hvordan er det å jobbe i Tolletaten?

Annette Ommundsen
Underdirektør, Systemseksjon

- Som leder vil du få mulighet til å være med på å drive en større digital endringsreise som Tolletaten skal gjennom.

De siste to årene er det satt i gang en rekke digitaliseringstiltak innenfor både kontroll, etterretning og vareførsel. Vi er i ferd med å omorganisere oss fra regioner til nasjonale fagenheter. Denne endringen fremover vil gi oss mange nye og spennende prosjekter, samtidig som det vil utfordre vår evne til å prioritere, planlegge og bruke leverandørmarkedet på en klok måte.

Tolletaten følger et internasjonalt regelverk både gjennom World Custom Organisation og EU. På IT-siden betyr det blant annet at vi skal utveksle informasjon på tvers av landegrenser og må tilpasse datamodeller og løsninger slik at hele flyten fungerer. Vi samarbeider tett med mange nasjonale aktører, som Skatteetaten, Vegnvesenet, Politiet og SSB. Skal vi etterleve digitaliseringsambisjonene må vi samarbeide enda mer med andre offentlige aktører for å sikre sømløse prosesser og god brukerstøtte.