Gå til innhold

Ledere innen brukerdialog og digitalisering

Brukervennlige løsninger sørger for målrettet veiledning og effektiv dialog. Tolletaten er publikums og næringslivets kontaktpunkt med myndighetene ved all grensekryssende vareførsel, og til det søker vi nå to ledere på direktørnivå som kan forme veien videre innen brukerdialog og digitalisering av etaten. Stillingene har arbeidssted i Oslo og Bergen.

Hvordan er det å jobbe i Tolletaten?

Arnstein Lien
Underdirektør, Veiledningsseksjonen

- Tolletaten utvikler seg raskt. Kombinasjonen av det å være en kontrolletat, samtidig som vi skal legge til rette for effektiv handel over landegrensene innebærer at vi må arbeide smart og kommunisere effektivt med etatens brukere.

Tolletatens mål er at det skal være lett å gjøre rett. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å styrke brukerdialogen. Infosenteret er stedet hvor næringsliv og privatpersoner henvender seg til oss med spørsmål tilknyttet reglene for grensekryssende vareførsel. Det er et omfattende regelverk etaten forvalter, og det er viktig at tilbudet om informasjon og veiledning er proporsjonalt med dette.

Tidligere jobbet jeg i både Politiet og Forsvaret. Nå er jeg inne i mitt 25 år i Tolletaten. Arbeidsdagene er varierte med oppgaver som dekker hele spekteret fra operativt arbeid innen vareførsel, brukerdialog og saksbehandling, til utviklingsarbeid på både IT- og regelverksområdet. De ulike prosessene påvirker hverandre, og vi er avhengige av å ha et bredt sammensatt og kreativt kompetansemiljø. Mulighetene for faglig og teknisk utvikling er mange for dem som ønsker å utforske nye fagområder.

Brukerdialog er et av områdene hvor digitalisering vil medføre store endringer fremover. Tolletaten satser på økt tilgjengelighet i digitale kanaler og det utvikles selvbetjeningsløsninger som gjør flere av tjenestene uavhengige av ordinære åpningstider. For meg er det en morsom og lærerik endringsreise å være med på