Gå til innhold

Ledere innen administrasjonsområdet

Administrasjonsdivisjonen har fagansvaret for virksomhetsstyring og administrasjonsområdet i Tolletaten. Nå søker divisjonen 2 ledere til anskaffelser og informasjonsforvaltning. Stillingene er lokalisert i Oslo.

Lederstillinger i anskaffelsesavdelingen
Lederstillinger i fellestjenesteavdelingen

Hvordan er det å jobbe i Tolletaten?

Annika Myhre Jahren
Kontorsjef, Administrasjonsdivisjonen

Tolletaten har historisk rask utviklingstakt og det er nesten ubegrenset med saker å engasjere seg i.

Det er utrolig å tenke på alt som har blitt gjennomført bare siden jeg begynte i februar 2017. Et utrettelig arbeid fra flinke folk bidrar til at endringsreisen har gått over all forventning hittil.

Som en del av administrasjonsdivisjonen, er jeg med på å støtte opp om kjernevirksomheten. Enkelt sagt er det vi som sørger for at etatens ansatte får den kompetansen de trenger, har uniform og tjenestebil, jobber i hensiktsmessige lokaler, og får utbetalt lønn når de skal.

I tillegg bidrar min avdeling på en rekke andre områder som lederutvikling, budsjett og planlegging, strategi og styring. Så arbeidshverdagen er variert og gir mange muligheter for faglig utvikling.

Jeg liker å ha en jobb med mening og å føle at jeg bidrar til noe større enn meg selv. Det finner jeg i etatens viktige samfunnsoppdrag og bidrag til samfunnsbeskyttelse og verdiskaping. I Tolletaten er det lett å se effekten av arbeidet vi gjør, og det oppleves som om det er kort vei fra idé til gjennomføring.