Gå til innhold

Krav til søkere før 2021

For etaten er det svært viktig med en høy tilstedeværende tillit fra samfunnet. Våre tjenestemenn må derfor opptre i samsvar med etatens interesser, samfunnets krav og utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med etatens etiske retningslinjer.

Hva må til for å bli tollaspirant?

Tolletaten leter etter folk som vil ta ansvar for fellesskapet og er interessert i etatens verdiskapende oppgaver. Du må være samarbeidsorientert, inkluderende og gode kommunikasjonsevner. Samtidig må du være initiativrik, har sterk en integritet og et bevisst forhold til etatens etiske retningslinjer.

Generell studiekompetanse og 23/5-regelen

For å kunne bli vurdert til en tollaspirantstilling må du ha generell studiekompetanse når du søker. Generell studiekompetanse forutsetter at man har fullført og bestått et videregående utdanningsløp som avsluttes med enten fagbrev eller vitnemål.

Du kan også oppfylle kravet om generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen. Dette forutsetter at du er (eller fyller) minst 23 år i løpet av opptaksåret. Du må dokumentere å ha bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag, og mer enn 5 år heltids arbeidserfaring, utdanning eller annen heltidsbeskjeftigelse.

Andre krav

Det er også et krav at du skriver og snakker godt norsk og engelsk. Dersom du i tillegg behersker flere språk kan dette telle positivt.

Du må ha gyldig førerkort klasse B innen oppstart 31. august 2020.

Du trenger ikke norsk statsborgerskap for å søke, men du må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse.

Alle som søker om opptak som aspirant må levere utfyllende politiattest ved ansettelse.

Det pleier å være mange søkere til tollaspirantstillingene. Søkere som har relevant arbeidserfaring eller utdanning vil ha større mulighet til å bli valgt ut. Det er mange ulike oppgaver i Tolletaten, og derfor er det mange fag som kan være relevante. Eksempler er språkkunnskap, økonomi, pedagogikk, IKT, matematikk, kjemi, farmakologi, jus, sosiologi eller flerkulturell forståelse. Det kan også være en fordel om du har en yrkesutdanning, erfaring fra forsvaret eller annen relevant arbeidserfaring.

Som en del av søknadsprosessen kan vi be deg om å gjennomføre språk-, personlighets- og ferdighetstester. Dette gjøres for å kartlegge de ferdighetene vi vurderer som viktige for å lykkes i stillingen. Søkere som ikke ønsker å gjennomføre testene vil derfor ikke bli vurdert som aktuelle for aspirantopptaket.