Gå til innhold

Hva gjør en toller?

Tollere beskytter samfunnet ved å hindre narkotika og farlige varer å komme inn til landet. Våre to hovedarbeidsområder er grensekontroll og administrasjon av vareførsel. Som toller vil du også bidra i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

1 / 5
Patruljering og kontroll av trafikk på grensepasseringene er en viktig del av jobben til tollerne.
Patruljering og kontroll av trafikk på grensepasseringene er en viktig del av jobben til tollerne.
2 / 5
David leter etter narkotika eller andre ulovlige substanser som forsøkes smuglet inn via postforsendelser.
David leter etter narkotika eller andre ulovlige substanser som forsøkes smuglet inn via postforsendelser.
3 / 5
Norge har verdens nest lengste kystlinje. Tolletatens båter benyttes til å kontrollere alt fra små lystbåter til enorme fraktefartøy.
Norge har verdens nest lengste kystlinje. Tolletatens båter benyttes til å kontrollere alt fra små lystbåter til enorme fraktefartøy.
4 / 5
Christer planlegger et tankdykk i forbindelse med en kontroll på et større fartøy.
Christer planlegger et tankdykk i forbindelse med en kontroll på et større fartøy.
5 / 5
Enorme mengder post kommer inn til landet hver eneste dag.
Enorme mengder post kommer inn til landet hver eneste dag.

Mange tollere har sin arbeidsdag i grensekontrollen. Her kontrollerer tollerne personer, varer, kjøretøy og båter på utkikk etter ulovlige varer. Det kan være alt fra dyr og smittefarlig mat, til narkotika, våpen og valuta. Smuglerne har stadig nye framgangsmåter, og tollerne må hele tiden utvikle sine metoder.

Tollere arbeider også på kontor og jobber med saksbehandling eller ekspedisjon. De ser til at varer blir riktig deklarert og fortollet. De kan også drive med opplæringsoppgaver til næringslivet og privatpersoner, eller få administrative oppgaver.

Som toller kan du også få arbeide med etterretning og analyse, slik at kontrollene blir målrettede. Tollere kan være med på aksjoner sammen politiet, vegvesenet, mattilsynet, skatteetaten og kystvakta.

Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har hundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Narkotika- og valutahundene bidrar hvert år til betydelige beslag.

Som toller i grensekontrollen må du regne med turnusarbeid.

Tollerutdanningen

En ny bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll opprettes ved Universitetet i Stavanger fra høsten 2021.