Gå til innhold

Bli toller

Ofte stilte spørsmål

Utdanningen starter opp 4-6 måneder etter søknadsfristen for tollaspirantstillingene. I 2020 starter utdanningen i august.

Når vi har ledige stillinger som tollaspirant blir de utlyst.

Du må ha generell studiekompetanse og gode norsk- og engelskkunnskaper. Du må også ha førerkort klasse B. Ordinær politiattest må fremlegges før eventuell tilsetting. Andre krav du må oppfylle fremgår av utlysningsteksten.

For mer informasjon om generell studiekompetanse se: samordnaopptak.no

Du må oppfylle kravet til generell studiekompetanse i det du søker, så eksamen må dermed være avlagt og du må ha et vitnemål som bekrefter at du har oppnådd generell studiekompetanse når du søker.

Hvert år har vi normalt ett kull med rundt 25 aspirantplasser.

Nei, alle må søke på de utlyste stillingene.

Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Alle søknader vil bli vurdert, og aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju. Samtlige søkere vil få melding når stillingene er besatt. 

Det er ikke mulig. Etatsutdanningen krever at man er fysisk til stede ved all undervisning, og det er i tillegg praksis mellom undervisningsdelene.

Ja, med noen få begrensninger dekker vi reise og opphold i periodene det er undervisning. I tillegg får du kostgodtgjøring i henhold til gjeldende satser.

Ja. Du trenger ikke norsk statsborgerskap for å søke på stilling som tollaspirant, men du må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse. Du må tilfredsstille kravene til generell studiekompetanse. Se samordnaopptak.no om godkjenning av utenlandsk utdanning

Nei, vi lyser ut egne interne stillinger for hundeførere. Kvalifikasjonskravene kan variere noe, men du må minimum ha etatsopplæringens grunnutdanning og lang erfaring med kontrollrelatert arbeid i etaten.

Vi opererer ikke med snittkarakterer, da det er ulikt antall søkere til de enkelte utlyste stillingene og det alltid er variasjoner i hvor i landet det søkes nye tollaspiranter

Man må, før tilsetting, levere en uttømmende politiattest. Der blir de fleste straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tatt med, men bare for en begrenset tid bakover.

Det gjennomføres ingen fysiske tester for tollaspirantene.

Det er ingen øvre aldersgrense for å bli toller i Norge.

Det pleier å være mange søkere til tollaspirantstillingene. Søkere som har relevant arbeidserfaring eller utdanning vil ha større mulighet til å bli valgt ut. Det er mange ulike oppgaver i Tolletaten, og derfor er det mange fag som kan være relevante. Eksempler er språkkunnskap, økonomi, pedagogikk, IKT, matematikk, kjemi, farmakologi, jus, sosiologi eller flerkulturell forståelse. Det kan også være en fordel om du har en yrkesutdanning, erfaring fra forsvaret eller annen relevant arbeidserfaring.

Du kan også oppfylle kravet om generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen. Dette forutsetter at du er (eller fyller) minst 23 år i løpet av opptaksåret. Du må dokumentere å ha bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag, og ha mer enn 5 år heltids arbeidserfaring, utdanning eller annen heltidsbeskjeftigelse.

Kontakt oss
Du kan også sende en e-post. NB! Søknader må gjøres digitalt og kan ikke sendes inn på e-post. Det er ikke planlagt flere opptak i 2020: aspirant@toll.no