Gå til innhold

Retur for reparasjon eller service

Slik går du frem hvis du skal sende en vare til reparasjon eller service i utlandet.

Hvis du skal sende en vare du har kjøpt på internett tilbake til selger for reparasjon eller service, må du registrere varen som midlertidig utført før den blir sendt ut av landet. Hvis ikke risikerer du å betale avgifter to ganger.

Du kan enten registrere (deklarere) utførselen selv hos Tolletaten, eller du kan be transportøren, i de fleste tilfeller Posten, gjøre det for deg. Velger du å la transportøren gjøre det for deg, må du si fra om at varen skal bli registrert som midlertidig utført for reparasjon. Vil du registrere utførselen selv, må du oppsøke ditt nærmeste tollkontor.

Se oversikt over tollkontor 

Har du deklarert sendingen som midlertidig utførsel, slipper du å betale avgifter på selve varen når den kommer tilbake.

Det betyr at du

  • Slipper å betale avgifter når varen kommer tilbake hvis reparasjonen er en garantisak som du ikke skal betale for
  • Bare må betale merverdiavgift og eventuelt toll av reparasjonskostnadene og for frakten frem og tilbake hvis du selv betaler for reparasjonen.

Det er i tillegg noen krav for å slippe å betale toll for hele varens verdi når varen gjeninnføres:

  • Varen må gjeninnføres innen ett år etter utførselen
  • Gjeninnførselen foretas av den samme som utførte varen
  • Det verken er eller vil bli søkt om refusjon av toll ved utførselen.
Del med andre: