Gå til innhold

Retur eller bytte av varer

Du kan søke om å få refundert toll og avgifter  ved retur eller bytte av varer kjøpt på internett.

Hvis du har betalt toll på varen ved innførselen, søker du Tolletaten om refusjon på tollbeløpet. (Eksempel på varer som kan ha toll er klær (tekstiler).

For å få refundert merverdiavgift og eventuelle særavgifter, må du søke Skatteetaten. Les mer på Skatteetatens nettsider

Tilbakebetaling av toll

For å få tilbakebetalt toll ved retur eller bytte av varer kjøpt på internett, må du kunne dokumentere at varen er fortollet inn i Norge og at den er sendt tilbake til utlandet. Du må selv gjøre en avtale med selger om at han aksepterer returen.

Du kan få tilbakebetaling (refusjon) av tollbeløpet hvis

 • Selgeren gir deg en ny vare i bytte, og du fortoller denne inn i Norge og betaler importavgifter

eller

 • Selgeren godtar å heve kjøpet.

Opplysninger i søknaden

Du må sende søknaden om å få tilbakebetalt tollbeløpet til Tolletaten. Følgende opplysninger og dokumentasjon skal være med i søknaden om tilbakebetaling.

 • Navnet og adressen din
 • Kort forklaring om hvorfor du søker tilbakebetaling
 • Innførselsdeklarasjon som viser at varene er fortollet. Hvis du ikke har mottatt slik deklarasjon, vil speditøren som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Har varene blitt fortollet på en samlefortolling, vil speditøren kunne gi deg nødvendig dokumentasjon om fortollingen.
 • Kopi av faktura som er brukt ved fortolling
 • Dokumentasjon som bekrefter at varen har blitt sendt ut av Norge (for eksempel kvittering fra Posten eller annen speditør)
 • Dokumentasjon fra selger som bekrefter at du får pengene igjen (for eksempel kopi av kontoutskrift eller kreditnota) eller at du mottar en ny vare som fortolles inn i Norge, og du betaler importavgifter for denne varen.
 • Kontonummeret ditt (for tilbakebetaling)
Tolletaten vil gjøre en helhetlig vurdering av søknaden din med tilhørende dokumentasjon for å avgjøre om du får tilbakebetalt tollbeløpet.

Tolletaten refunderer ikke:

 • Tollbeløp under 100 kroner
 • Fortollingsgebyr til Posten eller annen speditør

Hvor sender du søknaden?

Søknad om tilbakebetaling av tollbeløpet sender du til tollregionen der du bor. Du kan sende søknaden som vanlig brev eller på e-post. Hvis du sender den som e-post, må du skanne dokumentasjonen og legge det som vedlegg i e-posten.

Tidsfrist

For å få refundert tollbeløpet, må du sende varen tilbake senest to år etter innførselen. Tolletaten kan forlenge denne fristen i særlige tilfeller hvis du søker om det. Søknad om tilbakebetaling av toll må være mottatt av Tolletaten senest ett år etter at varen er sendt tilbake. Denne fristen kan ikke forlenges.

Del med andre: