Gå til innhold

Rette opp en feil ved fortollingen

Er det brukt feil utregningsgrunnlag, og du har betalt for mye i avgifter?
Eller har du betalt toll og avgifter for en gavesending du mener skulle vært avgiftsfri?

De to vanligste feilene er at transportøren benytter feil verdi ved fortollingen, eller at du må betale importavgifter på en gave du har fått tilsendt.

For å få tilbakebetalt toll og avgifter når det er gjort feil ved tollbehandlingen, må du kunne dokumentere feilen. Du må sende en søknad til Tolletaten hvor du legger ved relevant dokumentasjon og en begrunnelse.

Tolletaten vil behandle søknaden din og tilhørende dokumentasjon og endre tolldeklarasjonen hvis det er grunnlag for det. Dersom Tolletaten er enig i at du har betalt for mye i toll og avgifter, vil du få tilbakebetalt dette beløpet. Det er Skatteetaten som utbetaler beløpet.

Beløp under 100 kroner, og fortollingsgebyr til Posten eller annen speditør blir ikke refundert.

Opplysninger i søknaden

Du må sende søknaden til Tolletaten. Følgende opplysninger og dokumentasjon skal være med:

  • Navnet og adressen din
  • Kort forklaring om hvorfor du søker tilbakebetaling
  • Dokumentasjon som viser at det er gjort feil ved fortollingen, for eksempel ny faktura.
  • Innførselsdeklarasjon som viser at varene er fortollet. Hvis du ikke har mottatt slik deklarasjon, vil speditøren som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Har varene blitt fortollet på en samlefortolling, vil speditøren kunne gi deg nødvendig dokumentasjon om fortollingen
  • Kopi av fakturaen(e) som er brukt ved fortollingen
  • Kontonummeret ditt (for tilbakebetaling)

Tidsfrist

Du kan søke om endring av tolldeklarasjonen innen tre år etter fortollingen.

Hvor sender du søknaden?

Søknaden sender du til tollregionen der du bor. Du kan sende søknaden som vanlig brev eller på e-post. Hvis du sender den som e-post, må du skanne dokumentasjonen og legge det som vedlegg i e-posten.

Del med andre: