Gå til innhold

Deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering selv

Du kan selv underlegge varer en tollprosedyre ved å møte opp på et tollkontor.

Meld fra til transportøren hvis du selv vil deklarere varer for prosedyren overgang til fri disponering (fortolle)

Normalt vil transportøren som frakter varen, for eksempel Posten, deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering for deg. Transportøren vil belaste deg med et gebyr for denne tjenesten. Hvis du deklarerer varen selv kan du unngå gebyret til transportøren. I praksis er det lite eller ingenting å spare på dette, da erfaring har vist at transportørene likevel tar seg betalt for lagring og ekspedering av sendingen.

Hvis du selv vil deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering, må du varsle transportøren om dette for å unngå at transportøren utfører deklareringen automatisk. Du må spørre nettbutikken hvilken transportør som frakter varen.

Hvordan deklarere varer for prosedyren overgang fri disponering selv

Du kan selv deklarere varen ved å møte opp på et tollkontor, hvor du vil få hjelp til å underlegge varen prosedyren overgang til fri disponering. Varen må være ankommet Norge og lagt inn på et tollager. Du har derfor ikke med deg varen til tollkontoret,  da varen ligger på transportørens tollager.

Når du møter opp hos Tolletaten, må du ha med deg:

  • faktura (eller kvittering, kontoutskrift eller liknende som viser verdien)
  • fraktdokumenter (dette får du av transportøren som frakter varen)
  • ankomstmelding som viser at varen ligger på tollager (dette får du fra transportør/tollager)
  • eventuelle tillatelser eller lisenser hvis det er en restriksjon på varen. Les mer om restriksjoner