Gå til innhold

Importforbud fra Russland

Regjeringen har innført flere restriksjoner for handel med Russland. For deg som privatperson innebærer det at det er lagt begrensninger på hva slags varer du kan importere fra Russland. Det er særlig forbudet om handel med varer listet opp på denne siden du bør være klar over.

Forbud mot import av varer fra Russland

Nedenfor har vi listet opp en rekke varetyper som er omfattet av forbudet. Listen er ikke uttømmende, og en lenke til fullstendig oversikt finner du nederst på denne siden. 

§ 17 e. Forbud knyttet til jern- og stålprodukter som oppført i vedlegg XVII

Forbud mot import av jern- og stålprodukter med opprinnelse i Russland, og produkter eksportert fra Russland uansett opprinnelse.

§ 17 g. Forbud mot import mv. av varer som genererer betydelige inntekter for Russland

Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, importere eller overføre varer som genererer betydelige inntekter for Russland og dermed muliggjør Russlands handlinger som destabiliserer situasjonen i Ukraina.

Forbudet omfatter blant annet følgende varer:

 • Kaviar og etterligninger
 • Alkohol uansett styrke under 80%, unntatt vin, øl og sider.
 • Sement
 • Gjødselprodukter
 • Nye dekk av gummi
 • Trevarer, også trekull m.m.
 • Sementvarer, betongvarer og kunstig stein, herunder tak- og murstein, fliser og hele elementer.
 • Glassfiber, også glassull (isolasjon).
 • Møbler, alt unntatt belysning, sittemøbler, puter, madrasser og sengeutstyr.

 

§ 17 j. Forbud mot kjøp, import mv. av råolje eller petroleumsprodukter

Forbudt å direkte eller indirekte å kjøpe, importere eller overføre råolje og petroleumsprodukter med opprinnelse i Russland eller eksporteres fra Russland. Unntatt er bruk som skal dekke grunnleggende behov i Russland.

 • Det er forbudt å kjøpe drivstoff i Russland for videresalg i Norge.
 • Det er forbudt å kjøpe drivstoff i Russland til hovedsakelig forbruk i Norge.
 • Omfatter Bensin og Diesel
 • Oljer av diverse slag, også motoroljer o.l.

Vi minner om at alle reisende må sette seg inn i regelverket, herunder hvilke forbud og restriksjoner det er for import.

Varetypene er listet i vedlegg XXI og vedlegg XXV i Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.