Gå til innhold

Eksportforbud til Russland

Regjeringen har innført flere restriksjoner for handel med Russland. For deg som privatperson innebærer det at det er lagt begrensninger på hva slags varer du kan eksportere til Russland. Det er særlig forbudet mot eksport av luksusvarer du bør sette deg inn i. 

Forbud mot eksport av luksusvarer

Nedenfor har vi listet opp en rekke varetyper som er omfattet av forbudet. Listen er ikke uttømmende, og en lenke til fullstendig oversikt finner du nederst på denne siden. 

Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland. Forbudet gjelder varer med verdi over 300 euro per vare, med mindre annen verdi er oppgitt.

Forbudet omfatter blant annet:

 • Hester med verdi over 300 EUR
 • Kaviar med verdi over 300 EUR
 • Trøfler mm. med verdi over 300 EUR
 • Alkoholholdige drikkevarer med verdi over 300 EUR
 • Sigarer og Sigarillos med verdi over 300 EUR
 • Kosmetikk mm med verdi over 300 EUR  
 • Lærvarer mv. med verdi over 300 EUR   
 • Klær/tekstiler/sko med verdi over 300 EUR   
 • Tepper mm. med verdi over 300 EUR
 • Smykker med verdi over 300 EUR  
 • Samlemynter og sedler (ugyldig som betalingsmiddel) med verdi over 300 EUR  
 • Kniver, bestikk, bajonetter mm, med verdi over 300 EUR  
 • Keramiske produkter, bordservice og pyntegjenstander med verdi over 300 EUR
 • Glass og glassvarer med verdi over 300 EUR
 • Elektronisk husholdningsutstyr med verdi over 750 EUR
 • Opptaks og avspillingsutstyr – lyd og bilde, med verdi over 1 000 EUR
 • Kjøretøy og deler med verdi over 50 000 EUR  
 • Motorsykler mm med verdi over 5 000 EUR
 • Ur og urdeler med verdi over 300 EUR  
 • Musikkinstrumenter med verdi over 1 500 EUR  
 • Kunstverk/antikviteter med verdi over 300 EUR
 • Sportsutstyr med verdi over 300 EUR  
 • Spill mv. med verdi over 300 EUR  

Vi minner om at alle reisende må sette seg inn i regelverket, herunder hvilke forbud og restriksjoner det er for eksport. 

Varetypene er listet i vedlegg XVIII i Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.