Gå til innhold

Flytte fra Norge

Hvis du skal flytte fra Norge til et annet land, må du være oppmerksom på at forskjellige land har ulike regler/bestemmelser. Du må selv ta kontakt med tollmyndighetene i det landet du skal flytte til for informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder for innførsel av flyttegods der.

Jeg frakter flyttegodset selv

Du må lage en innholdsfortegnelse over flyttegodset ditt. Det kan gis samlebetegnelser for gjenstandene, som for eksempel:

  • Eske 1 – Klær
  • Eske 2 – Kjøkkenutstyr
  • Eske 3 – Leketøy
  • 1 Sofa
  • 1 TV

Hvis verdien på flyttegodset ditt er over 5 000 kroner, må du deklarere det for utførsel til Tolletaten med en utførselsdeklarasjon. Dette kan du ordne i forkant ved lokalt tollsted. Ta med innholdsfortegnelsen og personlig ID.

Skal du selv frakte flyttegodset ut med ferge, må du ordne en utførselsdeklarasjon i forkant ved et lokalt tollsted. Du må stoppe og vise frem utførselsdeklarasjonen til Tolletaten før du kjører om bord på fergen.

Skal du selv frakte flyttegodset ut av Norge via landeveien, kan du også få ordnet en utførseldeklarasjon på et grensetollsted i åpningstiden. Du må stoppe på grensen på rød sone og legge frem innholdsfortegnelsen og personlig ID.

Har du fått laget utførselsdeklarasjonen på forhånd, må du stoppe og vise den frem.

Jeg benytter et flyttebyrå eller annen profesjonell transportør

Vanligvis har disse firmaene kjennskap til tollprosedyrer og rutiner, og kan ordne utførselen på dine vegne. Du må avklare detaljene direkte med firmaet du velger å bruke.

Jeg skal ha med bilen min når jeg flytter

Hvis du skal ha med deg bilen, motorsykkelen eller annet motorkjøretøy, finner du fremgangsmåten du må følge her.

Jeg har våpen i flyttelasset / tar med våpen i min bagasje når jeg selv reiser ut

Har du våpen og / eller ammunisjon du skal ha med deg, må du skaffe deg en utførselstillatelse fra politiet i forkant. Kontakt ditt lokale politi for mer informasjon.