Gå til innhold

TVINN sjekker virksomhetens mva-status

I forbindelse med innføringen av utsatt avregning 1. januar 2017, innføres det en ny tjeneste i TVINN (TVINN-kundeservice), som sjekker den deklarerte virksomhetens mva-status ut fra organisasjonsnummeret. Den sjekker også om virksomheten er aktiv (ikke opphørt). Tjenesten har indirekte grensesnitt mot Enhetsregisteret.

Virksomheter som er registret for merverdiavgift skal ikke lenger deklarere merverdiavgift i forbindelse med fortolling av varene. I stedet skal mva ved innførsel egenfastsettes på samme måte som innenlandsk mva. Dagens omsetningsoppgave for mva erstattes av skattemelding for merverdiavgift (mva-melding).

Les om beregning, fastsetting, rapportering og betaling av mva ved innførsel på Skatteetatens spørsmål og svar-oversikt 

Sjekk av virksomhetens mva-status

Ved mottak av tolldeklarasjon gjør TVINN et søk for å sjekke om den deklarerte virksomheten er mva-registrert eller om den har en overordnet enhet som er mva-registrert. Dersom den deklarerte virksomheten er del av et organisasjonshierarki, blir det søkt oppover i hierarkiet for å sjekke mva-status på tilknyttede enheter.

Søket gjøres for å avgjøre om virksomheten er kvalifisert for utsatt avregning ut fra egen mva-status eller en tilknyttet enhets mva-status. For privatpersoner, hvor kundenummeret ikke er 9-sifret, legges det til grunn at vedkommende ikke er kvalifisert for utsatt avregning, og mva må deklareres ved innførsel.

Eksempler på sjekk av mva-status:

  • Dersom virksomhet A er mva-registrert, så er virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.
  • Dersom virksomhet A ikke er mva-registret, og følgelig ikke selv kvalifisert for utsatt avregning, foretas det sjekk av om virksomhet A er tilknyttet en virksomhet B med rolleknytning BEDR eller ORGL.
  • Dersom tilknyttet virksomhet B er mva-registret, så er også virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.
  • Dersom tilknyttet virksomhet B ikke er mva-registret, så er heller ikke virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.

Hva skjer når TVINN-kundeservice er utilgjengelig?

Når TVINN-kundeservice er utilgjengelig eller TVINN ikke får svar innen forventet tid, vil TVINN benytte mva-status fra eget kunderegister for å avgjøre om den deklarerte virksomheten er kvalifisert for utsatt avregning.

I slike tilfeller kan det forekomme avvik mellom virksomhetens mva-status i TVINN og i Enhetsregisteret. Dette kan for eksempel inntreffe i forbindelse med en at en virksomhet har endre mva-status og det ikke er foretatt deklarering i TVINN etter at mva-statusen ble endret, slik at kunderegisteret i TVINN ikke er blitt oppdatert. Risikoen for at denne type feilsituasjoner skal oppstå anses som lav.

Konsekvens: Dersom den deklarerte virksomheten ikke foreligger som mva-registrert i kunderegisteret i TVINN, vil tolldeklarasjonen bli behandlet som om virksomheten ikke er kvalifisert for utsatt avregning. Tolldeklarasjon uten merverdiavgift (rubrikk 47) vil bli avvist.

Feilmeldinger

  • Tolldeklarasjon med mva avgiftslinjer for virksomhet som er mva-registret vil bli avvist i TVINN med feilkode 390 - Mva skal ikke oppgis for mva-registrerte kunder.
  • Tolldeklarasjon uten mva avgiftslinjer for virksomhet som ikke er mva-registret vil bli avvist i TVINN med feilkode 636 - Merverdiavgift er ikke angitt.

Sjekk av opphørt virksomhet

Samtidig som mva-statusen sjekkes, foretas det også en sjekk av at virksomheten ikke er opphørt. Dersom virksomheten er opphørt, vil tolldeklarasjonen bli avvist med en ny feilkode 398 - Kundens organisasjonsnummer kan ikke være opphørt.

Del med andre: