Gå til innhold

TVINN sjekker virksomhetens MVA-status

I forbindelse med innføringen av utsatt avregning 1. januar 2017, ble det innført sjekk på deklarasjoner i TVINN knyttet til kundens mva-status. Ved mottak av tolldeklarasjon sjekkes det om deklarert virksomhet er mva-registrert eller ikke ut fra organisasjonsnummeret. Den sjekker også om virksomheten er aktiv (ikke opphørt). Denne informasjonen hentes indirekte fra Enhetsregisteret via Tolletatens kunderegister.

Virksomheter som er registret for merverdiavgift skal ikke lenger deklarere merverdiavgift i forbindelse med fortolling av varene. I stedet skal mva ved innførsel egenfastsettes på samme måte som innenlandsk mva. Dagens omsetningsoppgave for mva erstattes av skattemelding for merverdiavgift (mva-melding). 

Sjekk av virksomhetens mva-status

Ved mottak av tolldeklarasjon gjør TVINN et søk for å sjekke om den deklarerte virksomheten er mva-registrert eller om den har en overordnet enhet som er mva-registrert. Dersom den deklarerte virksomheten er del av et organisasjonshierarki, blir det søkt oppover i hierarkiet for å sjekke mva-status på tilknyttede enheter.

Søket gjøres for å avgjøre om virksomheten er kvalifisert for utsatt avregning ut fra egen mva-status eller en tilknyttet enhets mva-status. For privatpersoner, hvor kundenummeret ikke er 9-sifret, legges det til grunn at vedkommende ikke er kvalifisert for utsatt avregning, og mva må deklareres ved innførsel.

Eksempler på sjekk av mva-status:

  • Dersom virksomhet A er mva-registrert, så er virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.
  • Dersom virksomhet A ikke er mva-registret, og følgelig ikke selv kvalifisert for utsatt avregning, foretas det sjekk av om virksomhet A er tilknyttet en virksomhet B med rolleknytning BEDR eller ORGL.
  • Dersom tilknyttet virksomhet B er mva-registret, så er også virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.
  • Dersom tilknyttet virksomhet B ikke er mva-registret, så er heller ikke virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.

Hva skjer dersom Tolletatens kunderegister er utilgjengelig?

Dersom Tolleatens kunderegister  er utilgjengelig eller TVINN ikke får svar innen forventet tid, vil TVINN benytte mva-status fra eget interne kunderegister for å avgjøre om den deklarerte virksomheten er kvalifisert for utsatt avregning.

I slike tilfeller kan det forekomme avvik mellom virksomhetens mva-status i TVINN og i Enhetsregisteret. Dette kan f. eks. inntreffe i forbindelse med en at en virksomhet har endre mva-status og det ikke er foretatt deklarering i TVINN etter at mva-statusen ble endret, slik at kunderegisteret i TVINN ikke er blitt oppdatert. Risikoen for at denne type feilsituasjoner skal oppstå anses som lav.

Konsekvens: Dersom den deklarerte virksomheten ikke foreligger som mva-registrert i kunderegisteret i TVINN, vil tolldeklarasjonen bli behandlet som om virksomheten ikke er kvalifisert for utsatt avregning. Tolldeklarasjon uten merverdiavgift (rubrikk 47) vil bli avvist. 

Feilmeldinger

  • Tolldeklarasjon med mva avgiftslinjer for virksomhet som er mva-registret vil bli avvist i TVINN med feilkode 390 - Mva skal ikke oppgis for mva-registrerte kunder.
  • Tolldeklarasjon uten mva avgiftslinjer for virksomhet som ikke er mva-registret vil bli avvist i TVINN med feilkode 636 - Merverdiavgift er ikke angitt

Sjekk av opphørt virksomhet

Samtidig som mva-statusen sjekkes, foretas det også en sjekk av at virksomheten ikke er opphørt. Dersom virksomheten er opphørt, vil tolldeklarasjonen bli avvist med en ny feilkode 398 - Kundens organisasjonsnummer kan ikke være opphørt.

Del med andre: