Gå til innhold

Deklarering av maskiner og anlegg i delsendinger

Når en komplett vare innføres i deler i flere delsendinger kan den klassifiseres under ett varenummer når den første delsendingen deklareres.

Når en komplett vare, for eksempel én maskin, ett anlegg, én bro eller det kan være et prefabrikkert bolighus, innføres i deler i flere delsendinger over en avtalt tidsperiode, kan disse varene deklareres som beskrevet nedenfor.

Første delsending deklareres slik:

  • Hele varen klassifiseres under ett varenummer (varenummer på den komplette varen)
  • Totalverdien på den komplette varen. Verdiene hentes fra kontrakt mellom selger og kjøper
  • Vekt og eventuell mengde i annen enhet for hele varen
  • Frakt for alle forsendelser

For øvrig gjelder tolloven §§ 7-10 flg. Arbeid som utføres i Norge skal ikke inngå i tollverdien.

Resterende delsendinger deklareres slik:

  • Varenummer 00.00.0022
  • Verdi settes til NOK 1
  • Vekt settes til 1 kg

I rubrikk 44 skal det opplyses at det dreier seg om en delsending. Det skal henvises til at verdi og vekt er medtatt under ekspedisjons-/og løpenummer på opprinnelig deklarasjon. Firma som ikke er registrert for merverdiavgift må også benytte kode M2 og referansen 2017/03698.

Eksempel:

M2 2017/03698
TXT Delsending
TXT Verdi/vekt medtatt
TXT 010122/2017000145

Når kontrakten avsluttes skal eventuelle avvik i tollverdi og vekt rettes med omberegning av den første deklarasjonen.