Gå til innhold

Feil kundefortolling - feilen som gir mye ekstraarbeid

At en vare blir fortollet på feil mottaker ved innførsel er en av de vanligste feilene i TVINN, og skjer ca 20 000 ganger per år. Dette har store konsekvenser for deklaranten som fortoller, feil mottaker, riktig mottaker, regnskapsfører, Skatteetaten, SSB og Tolletaten.

Feil kundefortolling fører til unødvendig tidsbruk og økte kostnader for alle involverte parter. Ved å bruke 40 sekunder ekstra før fortollingen, kan du spare 40 minutter i ekstraarbeid etterpå. 

Feil kundefortolling er den vanligste feilen i TVINN. Det er også feilen som medfører mest ekstraarbeid, har størst kostnad for alle involverte, har størst samfunnskostnad og involverer flest uforskyldte parter.

Din egen bedrift, feil kunde, riktig kunde, regnskapsførere, Skatteetaten, SSB og Tolletaten, får alle ekstra arbeid og økte kostnader med oppretting av feil kundefortolling.

Blir en bedrift uforskyldt fortollet på, er det de selv som må kontakte deklaranten og sørge for at feilen blir rettet. Den riktige kunden får ikke nødvendig dokumentasjon og regnskapsfører får ikke informasjonen han trenger. Dette medfører feil i deklarasjonsoversikten, Skatteetaten sender brev til feil kunde om uriktig mva-innrapportering, SSB får merarbeid ved endringsmeldinger og Tolletaten må behandle søknader om sletting av feil deklarasjon og godkjenne ny deklarasjon.

Denne prosessen tar tid og er kostbar for alle parter. Ut fra tidsbruk bransjen selv oppgir, anslås en feil kundefortolling å koste deklarant flere hundre kroner.

Feil kundefortolling alene, koster spedisjonsbransjen og alle involverte parter millionbeløp på årsbasis.

Det lønner seg å bruke litt mer tid på å sikre at du fortoller på riktig kunde.

 

Hva gjør du som deklarant dersom feilen har skjedd:

Lag først ny deklarasjon på korrekt mottaker. Merk i rub. 44 at deklarasjonen erstatter eksp.løpenr...... Valutakurs på importtidspunktet (samme som første deklarasjon) skal benyttes. Regn om til NOK om du ikke får endret kurs i din programvare. Send deklarasjonen i TVINN.

Uriktig deklarasjon slettes i elektronisk endringsmelding. Bruk kategori RE, typetilfelle 0022 (feil kunde) og slett alle varelinjer. Merk i rub. 44 at ny deklarasjon har eksp.løpenr....

Har du ikke elektronisk endringsmelding kan du inntil 31.12.2023 sende en søknad i ALTINN.


Nyttige lenker:

Elektronisk endringsmelding i TVINN - Tolletaten

Typetilfeller til bruk ved elektronisk endringsmelding - Tolletaten