Gå til innhold

Ekspedisjonsenheter i TVINN

Under finner du oversikt over alle ekspedisjonsenhetene for inn- og utførsel i TVINN.

Ekspedisjonsenheter for innførsel

Tollregion Oslo og Akershus

10102 - Toll og vareførselsseksjonen i Oslo
10104 - Direktefortolling
10105 - Vaktsentralen Oslo
10106 - Tollkontoret Tollbugata Seksjon 2
10107 - Toll og vareførselsseksjonen i Oslo
10108 - Tollkontoret Alnabru
10109 - Tollkontoret Alnabru 2
10111 - Toll og vareførselsseksjonen i Oslo
10118 - Tollkontoret Alnabru Ereg Inn
10131 - Omberegningskontoret
10132 - Særavgiftskontoret
10136 - Toll og vareførselsseksjonen i Oslo
10137 - Tariff- og tollverdikontoret
10150 - Samordningskontoret (SAM)
10160 - Tvinn-Internett
10110 - Tollkontoret Tollbugata 2
10201 - Tollkontoret Gardermoen 1
10202 - Tollkontoret Gardermoen 2
10203 - Tollkontoret Gardermoen 3
10204 - Kontrollkontoret Gardermoen Inn
10205 - Tollkontoret Gardermoen 4
10206 - Tollkontoret Gardermoen Ereg Inn

Tollregion Øst-Norge

20101 - Fredrikstad Gruppe-1
20102 - Fredrikstad Dekl. Registrering
20103 - Fredrikstad Hengende klær
20104 - Fredrikstad Auto
20105 - Fredrikstad Kontrollavdelingen
20110 - Svinesund Direktefortolling
20111 - Svinesund Godsregistrerte varer
20106 - Rygge
20601 - Ørje Direktefortolling
20602 - Ørje Godsregistrerte varer
20801 - Hån Gruppe-1
20901 - Svinesund Svensk Gruppe-1
21001 - Kongsvinger Ekspedisjon innførsel
21201 - Østby Direktefortolling
21202 - Østby Godsregistrerte varer
21301 - Åsnes Direktefortolling
21302 - Åsnes Godsregistrerte varer
21401 - Eda se Direktefortolling
21402 - Eda se Godsregistrerte varer
21501 - Idre se Gruppe 1

Tollregion Sør-Norge

60101 - Kr.sand Egenregistrering innførsel
61001 - Drammen Linjedekl innførsel
61002 - Drammen Egenregistrering innførsel
61101 - Skien Egenregistering innførsel
61201 - Sandefjord Egenregistrering innførsel
61212 - Larvik Egenregistrering innførsel

Tollregion Vest-Norge

80101 - Bergen Gruppe 1
80701 - Stavanger Gruppe 1
80801 - Haugesund Gruppe 1
80901 - Ålesund Gruppe 1

Tollregion Midt-Norge

90101 - Trondheim Tollboden
90103 - Trondheim Postterminalen
90133 - Steinkjer Innførsel
91001 - Vauldalen Gruppe-1
91601 - Storlien Gruppe-1
91801 - Bodø Innførsel
91901 - Junkerdalen Gruppe 1
92001 - Mo Innførsel
92101 - Narvik Innførsel
92118 - Bjørnefjell Gruppe 1
92301 - Tarnaby Gruppe 1

Tollregion Nord-Norge

110101 - Tromsø Gruppe-1
110301 - Hammerfest Ekspedisjon innførsel
110401 - Harstad Gruppe-1
110501 - Helligskogen/Kilpisjarvi Gruppe-1
110701 - Kirkenes Ekspedisjon Innførsel
110708 - Neiden Innførsel
110709 - Storskog Gruppe 1
110901 - Polmak Gruppe-1
111101 - Karigasniemi Gruppe-1
111201 - Kivilompolo Gruppe-1
111401 - Utsjok Innførsel

Ekspedisjonsenheter for elektronisk omberegning (innførsel)

010171 - El.omberegning TOA inn
020150 - El.omberegning D og K
021050 - El.omberegning M
061011 - El.omberegning TSN inn
080111 - El.omberegning TVN inn

Ekspedisjonsenheter for utførsel

Tollregion Oslo og Akershus

10120 - Tollkontoret Alnabru Ereg utførsel
10121 - Toll og vareførselsseksjonen i Oslo
10122 - Toll og vareførselsseksjonen i Oslo
10123 - Toll og vareførselsseksjonen i Oslo utførsel
10125 - Tollkontoret Alnabru utførsel
10126 - Omberegningskontoret
10127 - Vaktsentralen Oslo utførsel
10128 - Særavgiftskontoret
10129 - Tariff- og tollverdikontoret
10242 - Tollkontoret Gardermoen Ereg utførsel
10290 - Tollkontoret Gardermoen utførsel
10291 - Kontrollkontoret Gardermoen utførsel

Tollregion Øst-Norge

20190 - Fredrikstad utførsel
20191 - Svinesund utførsel
20193 - Rygge utførsel
20690 - Ørje utførsel
20890 - Hån utførsel
20990 - Svinesund Svensk utførsel
21090 - Kongsvinger utførsel
21290 - Østby utførsel
21390 - Åsnes utførsel
21490 - Eda se Utførsel
21590 - Idre se Utførsel

Tollregion Sør-Norge

60102 - Kristiansand Egenregistrering utførsel
61003 - Drammen Egenregistrering utførsel
61090 - Drammen Linjedeklarasjoner utførsel
61102 - Skien Egenregistrering utførsel
61202 - Sandefjord Egenregistrering utførsel
61213 - Larvik Egenregistrering utførsel

Tollregion Vest-Norge

80190 - Bergen utførsel
80790 - Stavanger utførsel
80890 - Haugesund utførsel
80990 - Ålesund utførsel

Tollregion Midt-Norge

90190 - Trondheim Tollboden utførsel
90191 - Trondheim Postterminalen utførsel
90192 - Steinkjer utførsel
91090 - Vauldalen utførsel
91690 - Storlien utførsel
91891 - Bodø utførsel
91990 - Junkerdalen utførsel
92090 - Mo utførsel
92190 - Narvik utførsel
92191 - Bjørnefjell utførsel
92390 - Tarnaby utførsel

Tollregion Nord-Norge

110190 - Tromsø utførsel
110390 - Hammerfest Ekspedisjon utførsel
110490 - Harstad utførsel
110590 - Helligskogen/Kilpsjarvi utførsel
110790 - Kirkenes Ekspedisjon utførsel
110791 - Neiden utførsel
110793 - Storskog utførsel
110990 - Polmak utførsel
111190 - Karigasniemi utførsel
111290 - Kivilompolo Utførsel
111490 - Utsjok Utførsel

Ekspedisjonsenheter for elektronisk omberegning (utførsel)

010172 - El.omberegning TOA ut
021095 - El.omberegning utførsel
061012 - El.omberegning TSN ut
080110 - El.omberegning TVN ut