Gå til innhold

Dobbeltfortolling i TVINN

Dobbeltfortolling er en av de hyppigste feilene i TVINN med over 10 000 tilfeller i året.

En dobbeltfortolling er når samme forsendelse fortolles to ganger. Både spedisjonsbransjen selv og Tolletaten bruker mye undøvendig tid på oppretting av dobbeltfortollinger

Hvorfor skjer det?


Vanligste årsaker ved innførsel:

 1. Flerkolliforsendelser

  Hver enkelt forsendelse blir fortollet med samlefaktura.

  Løsning: Les faktura nøye. Er fakturaens vekt, verdi, mengde, realistisk i forhold til forsendelsen.


 2. Forpassing og nytt godsnummer.

  Fortolles på begge godsnummer.

  Løsning: Sjekk om fortolling allerede er gjort.


 3. Brukt for å rette opp deklarasjoner

  Løsning: Ikke gjør det på denne måten, rett den i elektronisk endringsmelding.


 4. Ukjente årsaker, for eksempel slurv

  Løsning: Ta deg god nok tid


Vanligste årsaker utførsel:

 1. Deklarant oppdager feil i deklarasjonen, lager en ny og sletter den som er feil.

  Løsning: Ikke gjør dette, rett den i elektronisk endringsmelding.

 2. Ved maskestopp og eventuell dokumentkontroll, sendes i stedet en helt ny deklarasjon i TVINN. Kanskje fordi det haster?

  Løsning: Ikke gjør dette, det er å omgå tolletatens kontroll og kan medføre straffereaksjon og overtredelsesgebyr.

Hva kan konsekvensen av dobbeltfortolling være? 

 • Feil fortollingstidspunkt
 • Feil tollsats/avgiftssats
 • Feil valutakurs
 • Feil i handelsstatistikk
 • Økte kostnader i både tidsbruk og penger

 

Hvordan rette en dobbeltfortolling?

Bruk Elektronisk endringsmelding:

Dersom hele deklarasjonen skal slettes, bruk kategori RE, typetilfelle 0021 og slett alle varelinjer. I rubrikk 44 skriver du ekspedisjons- og løpenummer på den deklarasjonen som skal gjelde.

Har du ikke Elektronisk endringsmelding kan du benytte ALTINN. Være oppmerksom på at saksbehandlingstiden på ALTINN-søknader er betydelig lenger enn ved Elektronisk endringsmelding.

Dersom din forsendelse er stoppet i maske eller dokumentkontroll utenom Tolletatens   åpningstider, ikke dobbeltfortoll. Det kan fort bli dyrere enn du hadde tenkt.

Hastesak

Dersom du oppfyller et av følgende kriterier kan du kontakte Operasjonssenteret i Tolletaten, telefon 22 86 02 00 (Det er gebyr for arbeid utenom kontortid). Se her for priser.

 • Sendinger som gjelder force majeure
 • Nødsendinger
 • Sendinger med stor betydning for helse, miljø og sikkerhet
 • Sendinger som blir ødelagt/fordervet dersom de ikke frigjøres, som for eksempel fisk og lett bedervelige varer

 
Nyttige lenker

Rekvisisjon for overtidstjeneste/gebyr for kontrolltiltak - Tolletaten

Altinn - Endringsmelding

Rutinebeskrivelse for deklarering av delsendinger - Tolletaten

Oppfølgingsavdelingen - Tolletaten

Elektronisk endringsmelding i TVINN - Tolletaten