Gå til innhold

Deklarering mot annen tollregion

Du kan få tillatelse til å deklarere i TVINN mot en annen tollregion enn der firmaet ditt er registrert. En slik tillatelse vil kun være gyldig for forsendelser som fortolles direkte i forbindelse med grensepassering inn til Norge.

Søknad om deklarering mot en annen tollregion sendes til den tollregionen der firmaet ditt er hjemmehørende. Det vil si samme region som har innvilget tillatelsen til elektronisk overføring av tolldeklarasjon.

I søknaden må det fremgå

  • Begrunnelse for ønsket/ behovet for å deklarere mot en annen tollregion
  • Hvor stort trafikkgrunnlag du forventer
  • Hvilke ekspedisjonsenheter du vil deklarere mot.

Tollregionen kan gi tillatelse dersom

  • det er et trafikkmessig grunnlag for det

 eller

  • i tilfeller hvor det er behov for direktefortolling.

Tollregionen som innvilger søknaden til vil gi den berørte tollregionen beskjed om avgjørelsen.

Tillatelsen blir gitt som en selvstendig tillatelse i tillegg til den ordinære TVINN-tillatelsen. Denne vil bli underlagt de samme sanksjons- og endringsbestemmelser som den ordinære tillatelsen.

Del med andre: