Gå til innhold

Deklarasjonsbehandling i TVINN for mva-registrerte virksomheter

I forbindelse med innføringen av utsatt avregning 1. januar 2017 ble det endring i deklarasjonsbehandlingen for mva-registrerte virksomheter.

Ny tolldeklarasjon

Ny tolldeklarasjon for en virksomhet som er mva-registrert (berettiget til utsatt avregning) kan ikke inneholde mva-avgiftslinjer i tolldeklarasjonens rubrikk 47.

Dette omfatter ikke samlefortollinger med varenummer 00.00.00.44 og avsenderland AA.

Korrigert versjon av tolldeklarasjon

Korrigert versjon av en tolldeklarasjon skal alltid følge samme mva-status som forrige versjon av tolldeklarasjonen. Det fortas ingen ny sjekk av virksomhetens mva-status når korrigert versjon av tolldeklarasjonen mottas.

Unntaket er når deklarert virksomhet (organisasjonsnummer) endres i den korrigerte versjonen av tolldeklarasjonen. Det blir da foretatt sjekk av den nye virksomhetens mva-status.

Omberegning

Omberegning skal følge samme mva-avregningsprosedyre som tolldeklarasjonen som omberegnes (heretter kalt kilden).

Det innebærer at:

  • Dersom kilden ble innvilget utsatt avregning, skal også omberegningen innvilges utsatt avregning. Dette gjelder uavhengig av den deklarerte virksomhetens mva-status på omberegningstidspunktet.
  • Tilsvarende gjelder når kilden ikke ble innvilget utsatt avregning, så skal heller ikke omberegningen innvilges utsatt avregning.
Del med andre: