Gå til innhold

Deklarasjonsbehandling i TVINN for mva-registrerte virksomheter

I forbindelse med innføringen av utsatt avregning 1. januar 2017 blir det endring i deklarasjonsbehandlingen for mva-registrerte virksomheter.

Ny tolldeklarasjon

Ny tolldeklarasjon for en virksomhet som er mva-registrert (berettiget til utsatt avregning) kan ikke inneholde mva-avgiftslinjer i tolldeklarasjonens rubrikk 47.

Vedrørende bruk av koder for dokumenter som ikke er forhåndsregistrert i TVINN, f.eks. fritakskode M2, viser vi til hjelp til utfylling av innførselsdeklarasjonen.

Dette omfatter ikke samlefortollinger med varenummer 00.00.00.44 og avsenderland AA.

Korrigert versjon av tolldeklarasjon

Korrigert versjon av en tolldeklarasjon skal alltid følge samme mva-status som forrige versjon av tolldeklarasjonen. Det fortas ingen ny sjekk av virksomhetens mva-status når korrigert versjon av tolldeklarasjonen mottas.

Unntaket er når deklarert virksomhet (organisasjonsnummer) endres i den korrigerte versjonen av tolldeklarasjonen. Det blir da foretatt sjekk av den nye virksomhetens mva-status.

Omberegning i 2017

I en overgangsperiode fram til 2018 skal omberegningen av en tolldeklarasjon følge samme mva-avregningsprosedyre som tolldeklarasjonen som omberegnes.

Det innebærer at:

  • Når en tolldeklarasjon er ekspedert under prosedyren med utsatt avregning, og mva ikke er deklaret ved innførsel, skal også omberegningen ekspederes under prosedyren med utsatt avregning.
  • Når en tolldeklarasjon ikke er ekspedert under prosedyren med utsatt avregning, og mva er deklarert ved innførsel, skal heller ikke omberegningen ekspederes under prosedyren med utsatt avregning.
Del med andre: