Gå til innhold

Transporttillatelse for passering over ubetjente grenseoverganger eller utenom åpningstider

Tolletaten kan gi tillatelse for transport av gods fra Sverige over ubetjente grenseoverganger eller utenom grensetollstedets åpningstider.

Ved å gi tillatelse til dette er målet å lette logistikkutfordringer mellom landene, blant annet ved å forenkle tollkontrollen og tollklareringen. På denne måten legger vi til rette for at transportører slipper å måtte kjøre lange omveier for å tollklarere lasten sin.

Transportøren sender søknad om transporttillatelse i samarbeid med importør, eksportør og eventuelt tollagerholder. Tolletaten gir tillatelsen i transportørens navn.

Det er kun den transportøren/transportforetaket som er gitt tillatelse som kan utføre transporten, og denne kan ikke overføre eller låne ut sin tillatelse til noe annet transportforetak.

Til Norge

Søknad om transporttillatelse for transporter til Norge skal behandles av norske tollmyndigheter. Søknadsskjema sendes til post@toll.no.

Det kan oppstå spesielle situasjoner som kan gjøre godkjente transporttillatelser ugyldige, f.eks koronasituasjonen. Innreiseregler både for Norge og Sverige bør sjekkes ut på våre sider eller på www.regjeringen.no. 

Til Sverige

Søknad om transporttillatelse for transport til Sverige skal behandles av svenske tollmyndigheter. Se Tullverkets sider. 

Vilkår

Norske tollmyndigheters importvilkår og svenske tollmyndigheters eksportvilkår må være oppfylt.

Transporttillatelser kan kun gis for transport over ubetjente grenseoverganger, og/eller for transport over betjente grenseoverganger utenom åpningstid.

Hovedvilkårene for å kunne oppnå transporttillatelse er at det vil medføre betydelig omvei (min. ca. 100 km) å kjøre over betjent grenseovergang innenfor ordinær åpningstid, og at dette vil føre til store økonomiske og/eller miljømessige ulemper. I tillegg skal transportene være regelmessige. Grenseoverganger og veinummer må angis i søknaden.

I søknadsskjemaet skal det føres opp oversikt over de kjøretøy (registreringsnumre) som er aktuelle for transporttillatelsen det søkes om.

Tømmer og trevirke

  • Varene skal være godregistrert hos tollagerholder før grensepassering. (Tollagerholder må være nevnt i søknaden på forhånd.)
  • Importør må ha tollagerbevilling for tømmer og trevirke.
  • Ved en eventuell kontroll må fraktdokument påført godsnummer kunne vises fram.

Andre varer

  • Ved innførsel til Norge skal varene være deklarert i TVINN før grensepassering. Eventuell tillatelse til direktefortolling må foreligge.
  • Du må forhåndsmelde transporten på blankett til anvist tollsted/-kontor. Dette må du gjøre innenfor kontor- og ekspedisjonstiden og senest 2 timer før grensepassering. Blanketten er klar for nedlasting nederst på denne siden. 

Transporttillatelsen omfatter ikke

  • varer som er underlagt restriksjoner (importtillatelser/-forbud) av noe slag.
  • transporter som er underlagt en transitteringsprosedyre.

Transporttillatelsen har en gyldighet på inntil 1 år.

Tolletaten gir tillatelsen med hjemmel i vareførselsforskriften § 2-4-7.

 

Nytt fra direktoratet om transport og tollager