Gå til innhold

Merknadsjournal - brukerveiledning for skjema på altinn.no

Fra 14. august 2019 kl. 12.00 kan tollagerholdere bruke det nye digitale skjemaet for merknadsjournal når de skal melde fra til Tolletaten om uoverensstemmelser mellom fraktdokumentene og varene som skal legges inn på tollager. Skjemaet finnes på altinn.no.

Kort om løsningen

  1. Tollagerholder logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «merknadsjournal»
  2. Det fylles inn opplysninger og skjemaet sendes via Altinn.
  3. Tollagerholder får et referansenummer (ARnnnnnnn)og en kvittering i løsningen på at skjemaet er sendt inn i Altinn.
  4. Skjemaet mottas av Tolletaten og legges under merknadsjournalsaken til den aktuelle tollagerholderen.
  5. Det sendes ikke en bekreftelse at saken er mottatt av Tolletaten. Bakgrunnen for dette er at merknadsjournaler krever ingen saksbehandling.

merknadsjournal_skjema_altinn_brukerveiledning.pdfMerknadsjournal - brukerveileder for skjema på altinn.no (1,9 MB)

PDF-løsningen avsluttes 9. september 2019.

Del med andre: