Gå til innhold

Merknadsjournal - brukerveiledning for skjema på altinn.no

Tollagerholdere skal bruke Altinn når de skal melde fra til Tolletaten om uoverensstemmelser mellom fraktdokumentene og varene som skal legges inn på tollager.

Vi oppfordrer til å fylle ut hele skjemaet i Altinn. I tilfeller der det medfører betydelig ulempe å registrere manko/overtallighet på denne måten, kan merknadsjournal (skjema RD-0008 B) lastes inn som vedlegg i Altinn. 

Innsending av merknadsjournal via Altinn skal ikke benyttes når det avgis lossemerknader i NCTS - bortsett fra nødprosedyre. 

Innsending av merknadsjournal er en plikt som tollagerholder er pålagt, jf. vareførselsforskriften § 4-4-8 (3). 

Slik fungerer løsningen i praksis:

 

  1. Tollagerholder (eller dennes representant) logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «merknadsjournal» 
  2. Fyller inn påkrevde opplysninger, kontrollerer, godkjenner og sender inn skjema i Altinn. 
  3. Tollagerholder får en bekreftelse på at skjemaet er sendt inn i Altinn. 
  4. Skjemaet genereres direkte inn i Tolletatens arkivsystem og legger seg under merknadsjournalsaken til den aktuelle tollagerholderen. 
  5. Det sendes ikke en bekreftelse at saken er mottatt av Tolletaten. Grunnen til at dette er at merknadsjournaler krever ingen saksbehandling. 

Brudd på vareførselsloven – sanksjoner

Å unnlate å avgi merknadsjournal etter vareførselsforskriftens § 4-4-8 (3) anses som brudd på tollagerholderen sine plikter og kan sanksjoneres på følgende måter 

Ved spørsmål send e-post til post@toll.no