Gå til innhold

Merknadsjournal - brukerveiledning for skjema på altinn.no

Fristen for obligatorisk innsending av merknadsjournal i Altinn er utsatt til 1. oktober 2019.

I utgangspunktet var fristen for å bruke Altinn satt til 9. september. Den er nå utsatt til 1. oktober.

Etter henvendelse fra flere tollagerholdere er det igangsatt arbeid for å gjøre det mulig å legge merknadsjournalen inn som vedlegg i Altinn.

Nåværende løsning er tilgjengelig, og vi ønsker at flest mulig bruker denne.

Når ny løsning som tilrettelegger muligheten for å legge ved vedlegg er klar vil vi informere om dette.  

Kort om løsningen

  1. Tollagerholder logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «merknadsjournal»
  2. Det fylles inn opplysninger i første del av skjemaet, med muligheter for å laste opp vedlegg.
  3. Skjemaet sendes via Altinn.
  4. Tollagerholder får et referansenummer (ARnnnnnnn)og en kvittering i løsningen på at skjemaet er sendt inn i Altinn.
  5. Skjemaet mottas av Tolletaten og legges under merknadsjournalsaken til den aktuelle tollagerholderen.
  6. Det sendes ikke en bekreftelse at saken er mottatt av Tolletaten. Bakgrunnen for dette er at merknadsjournaler krever ingen saksbehandling.

merknadsjournal_skjema_altinn_brukerveiledning.pdfMerknadsjournal - brukerveileder for skjema på altinn.no (1,9 MB)

  • Gå til merknadsjournal i Altinn.

Ved spørsmål send epost til post@toll.no.

Del med andre: