Gå til innhold

TIR transporter gjennom EU

TIR forsendelser til og fra Norge, via EU, plikter å registrere opplysninger om TIR transporten i NCTS ved innpassering til EU. 

Norske og utenlandske TIR operatører må kontakte speditører/deklaranter som har tilgang til EUs NCTS system for å få registrert TIR transporten i NCTS.

Når TIR transporten er registrert i NCTS vil dette være med på å gi raskere fullføring av TIR prosedyren og forhindre unødige etterlysningsanmodninger.

Selv om TIR transporten er registrert i NCTS/TIR er TIR-Carnetet (papirversjonen) fortsatt det juridiske dokumentet og skal følge transporten. 

TIR carneter som starter opp ved et avgangstollsted i Norge skal ekspederes manuelt hos Tolletaten. 

Som følge av elektronisk registrering av TIR-opplysninger ved innpassering til EU, vil NCTS generere et følgedokument - Transit Accompanying Document (TAD).

I de tilfeller transporten fortsetter til et tredjeland, skal følgedokumentet (TAD) sammen med TIR Carnetet følge transporten fram til siste utpasseringstollsted innen EU. 

TIR transporter via Finland

Finske tollmyndigheter har utarbeidet en webløsning for registrering av TIR opplysninger ved innpassering til EU/Finland.

Ordning innebærer at TIR brukere selv kan registrere opplysningene om TIR transporten i Finlands webtransitteringsprogram. Systemet vil generere et referansenummer som må legges frem for finske tollmyndigheter ved innpassering til EU/ Finland.

Finske tollmyndigheter vil utstede følgedokumentet (TAD) basert på opplysninger registrert i webtransitteringsprogrammet.