Gå til innhold

Råd til deg som er sjåfør

Norges Lastebileier-Forbund har utarbeidet noen råd til deg som sjåfør med et TIR-carnet.

Et TIR-carnet er et verdidokument. Du har ansvaret for TIR-carnetet. Det ansvaret skal du aldri overlate til andre. 

 • Kontroller alltid TIR-carnetets gyldighetstid ved avreise.
 • Forsikre deg alltid om at godset som lastes på bilen er i overensstemmelse med det som står i TIR-carnetet.
 • Hvis godset fordeles på bil og henger, skal dette stemme med det som står i det respektive TIR-carnet.
 • Foreta aldri forandringer på TIR-carnetet selv.
 • Hvis Tolletaten ved kontroll av godset oppdager uoverensstemmelser, skal du ta kontakt med transportlederen og tollmyndighet.
 • Det er ikke under noen omstendighet under transporten lov til å endre:
  - gyldighetstid
  - navnet på utsteder
  - navnet på firmaet

Sjekk at tollmyndigheten ved avgang-, transitt-, og bestemmelsestollsted tar ut en kupong i TIR-carnetet og stempler det som blir igjen i carnetet (talongen).

Når du reiser inn i et land, benytter tollmyndighetene et hvitt ark, og når du reiser ut av landet, bruker de et grønt ark. Hvis du oppdager et at tolltjenestemannen gjør feil, så si fra.

Bryt ALDRI forseglingen selv, dette kan bare tollmyndighetene gjøre.

Du må kontakte nærmeste tollmyndighet hvis du oppdager:

 • skade på forseglet kjøretøy
 • skadet eller forsvunnet gods
 • brutt tollplombe

Be om skriftlig bekreftelse på anmeldelsen. Hvis det ikke finnes tollmyndigheter i nærheten, kan du ta kontakt med politiet.

Ved ankomsten

Etterlat aldri TIR-carnetet på ankomsttollstedet. Får du ikke carnet tilbake så sørg for at du får den nummererte kupongen på carnetets siste side, med signatur og tollstedets stempel.


Ved fare

Ved direkte fare (for eksempel ved ild) kan det bli nødvendig å losse godset umiddelbart uten at noen blir kontaktet. Du må kontakte politiet så fort som mulig etter at du har losset godset. Politiet bekrefter hendelsen ved en politirapport.

Sjekkliste for TIR-kjøretøyer 

 • forlat aldri bilen uten tilsyn
 • hvis du forlater bilen for en kort periode, må du sørge for at den er forsvarlig låst
 • alle personlige papirer og papirene som refererer til bilen, skal du ta med når du forlater bilen
 • vær forsiktig med hvor på veien du stopper og unngå å stoppe på samme sted hver gang
 • om mulig kjør i konvoier og unngå øde veier
 • samarbeid med andre førere for å beskytte bilene,
 • parker bak gavl mot gavl eller bak gavl mot vegg
 • tenk på hva du sier på kafeer, barer og restauranter
 • nevn aldri noe om lasten
 • stopp ikke for fremmede
 • ta aldri opp haikere
 • om du tror du er forfulgt, skal du ikke stoppe før du kommer til bebodde områder
 • kontakt politiet hvis du føler det nødvendig