Gå til innhold

Forbudte varer

Du har ikke lov til å transportere følgende varer under TIR-ordningen.

Alkohol- og tobakksvarer:

  • Alkohol og produkter av alkohol, unntatt øl og vin (HS 2207.10 og 2208)
  • Tobakk og produkter av tobakk, unntatt råtobakk (HS 2402.10, 2402.20, 2403.11 og 2403.19)