Gå til innhold

Prosedyre ved driftsstans

Hvis NCTS er utilgjengelig når en transittering skal starte opp, må du benytte manuelle papirbaserte ordninger (prosedyre ved driftsstans).

Den hovedansvarlige skal fylle ut enhetsdokumentet (SAD) eller en kopi av følgedokumentet. Tollmyndighetene attesterer eksemplarene 1, 4 og 5 av enhetsdokumentet og påfører et rødt stempel oppe i høyre hjørne. Alle transitteringer som startes opp på papir må fullføres i samsvar med bestemmelsene for bruk av enhetsdokumentet . Transitteringene skal ikke registreres inn i NCTS i etterhånd. Du kan bare bruke prosedyre ved driftsstans når systemfeil oppstår i maskin- eller programvare hos tollmyndighetene, autorisert avsender, deklarant eller nettverksleverandør.

Ved driftsstans må du som deklarant ta kontakt med tollmyndighetene på avgangsstedet og gi en begrunnelse for ønsket om å benytte en nødprosedyre. I tillegg må du informere om når du antar at systemet vil være tilgjengelig igjen hvis feilen ligger hos deg som deklarant, autorisert avsender eller hos nettverksleverandøren.

Transitteringsdeklarasjon

Alle parter som er involvert i transitteringen skal anerkjenne papirdokumentet som du benytter ved en nødprosedyre for å unngå problemer ved transitteringstollstedet og bestemmelsestollstedet.

Du kan benytte følgende dokumenter:

  • enhetsdokumentet (SAD) som vil gis prioritet i tilfelle driftsstans (fallback)
  • SAD skrevet ut på vanlig papir fra deklarantens system
  • SAD kan erstattes av et oppsett av følgedokumentet hvor næringslivets behov er vurdert som berettiget av tollmyndighetene

Følgende gjelder under en prosedyre ved driftsstans for fellestransittering:

  • Den hovedansvarlige skal legge frem deklarasjonen i tre kopier.
  • Avgangstollstedet skal registrere deklarasjonen ved bruk av et system for nummerering, ulikt fra det som benyttes i NCTS, i rubrikk C.
  • Garantisertifikat (TC31 eller TC33) skal legges frem av hovedansvarlig.
  • I de tilfeller Enkelgarantiblanketter (garantikode 4) benyttes, må den hovedansvarlige kunne legge frem en papirutgave av Enkelgarantiblanketten (TC32) ved avgangstollstedet.
  • Når følgedokumentet benyttes, skal ingen strekkode eller transitteringsnummer (MRN) være påført deklarasjonen.
  • Når forenklet prosedyre benyttes skal autorisert avsender oppfylle alle forpliktelsene og vilkårene vedrørende bruken av det spesielle stempelet, dvs. bruk av henholdsvis rubrikkene D og C.
  • «NCTS fallback procedure» (prosedyre ved driftsstans) skal påføres eksemplarene av transitteringsdeklarasjonen. Du skal bruke et av stemplene som vist under (størrelse: 26 x 59 mm). Du skal påføre stempelet på plassen for MRN-nummeret og strekkoden på Følgedokumentet, eller i rubrikk A på Enhetsdokumentet (SAD) :

 

NCTS FALLBACK PROCEDURE
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM
INITIATED ON____________________
(Date/hour)

 

      BUSINESS CONTINUITY PROCEDURE

 UNION TRANSIT/COMMON TRANSIT          NO DATA AVAILABLE IN THE   SYSTEM                 INITIATED ON____________________
                  (Date/hour)

Dokumentet skal stemples enten av avgangstollstedet ved normal transittering eller av en autorisert avsender når den forenklede transitteringen er benyttet.

Når avgangstollstedet har gitt tillatelse til bruk av nødprosedyre, er det viktig å kansellere eventuelle deklarasjoner som allerede er registrert i NCTS.

Grensepassering

Grensepasseringsattest (TC10) må oppgis på papir til transitteringstollstedet, som på denne måten verifiserer at sendingen har passert grensen. Grensepasseringsattesten skal inneholde referanser til alle transitteringsdeklarasjoner som dekker transporten.
Se bilag V til vedlegg I til Transitteringskonvensjon

Rykkattest

Ved bruk av prosedyre ved driftsstans vil eksemplar 5 av enhetsdokumentet eller en kopi av følgedokumentet, som sendes fra bestemmelsestollstedet til avgangstollstedet, utgjøre «rykkattesten».