Gå til innhold

Endringer til tolltariffen 2018

De største endringene i neste års tolltariff er i kapittel 1.

På bakgrunn av innspill fra bl.a. næringslivet er det opprettet til sammen 24 nye varenummer. Disse vil du finne i kapitlene 1, 3, 21, 27 og 28. 

Vi har lagd en tabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår. 

Den første delen tar utgangspunkt i 2018-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2017-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring.

Det er ikke foretatt noen endringer i tollsatsene.

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Vi gjør oppmerksom på at tolltariffen i excel ikke er en offisiell publikasjon. Den er manuelt utarbeidet av Tolldirektoratet og feil kan forekomme. 

Publisering

Som meddelt på tolltariffens startside vil det ikke lenger være mulig å få kjøpt tolltariffen som trykt publikasjon.

Nedlasting

Del med andre: