Gå til innhold

Endringer i Tolltariffen 2023

Det kommer nye varenummer i kapittel 28 og 29 fra 1. januar 2023.

På bakgrunn av innspill fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det opprettet nye varenummer under posisjon 28.07 og 29.04.

Vi har lagd en tabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår. 

Den første tabellen tar utgangspunkt i 2023-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2022-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring.

I høringen for Tolltariffen 2023 foreslo vi å fjerne kravet om å deklarere mengde i annen enhet for en rekke varer innenfor følgende kapitler: 42-44, 61-64, 68-69, 84, 87, 91 og 95. Det har ikke kommet innspill med ønske om å beholde disse, så fra neste år vil de bli fjernet. 

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Nedlastning/API

På Tolletatens side for åpne data vil du finne aktuelle datasett.