Gå til innhold

Tollbestemmelser for transportpersonell i internasjonal trafikk

Personell som tjenestegjør om bord i ferger, fly og andre transportmidler som går i internasjonal trafikk kan en gang i løpet av 24 timer ta med seg 40 sigaretter eller 100 gram andre tobakkvarer og 100 blad sigarettpapir toll- og avgiftsfritt. De kan også innføre andre alkoholfrie varer til en samlet verdi på 500 norske kroner.

Toll- og avgiftsfri kvote

Personer som har avsluttet sin aktive tjeneste i utlandet og som ikke har utført arbeid om bord på reisen til Norge, kan innføre en avgiftsfri reisendekvote så lenge reisefraværet til sammen er minst 24 timer.

Fartøyspersonell

Besetningsmedlemmer har tillatelse til å oppbevare disse høyt beskattede varene ved landligge i Norge:

  • 1 liter brennevin
  • 1 liter vin
  • 200 sigaretter eller 250 gram tobakksvarer

Fartøysføreren har tillatelse til å oppbevare totalt inntil to liter brennevin eller vin, 400 sigaretter eller 400 gram tobakksvarer.

Høyt beskattede varer utover dette skal enten fortolles ved ankomsten til Norge eller oppbevares innelåst i skipets proviantrom.

Brennevin, vin, sigaretter og andre tobakksvarer som etterlates om bord i fartøyet i forbindelse med tjenestefri, skal oppbevares innelåst i skipets proviantrom.

Besetningsmedlemmer og fartøysføreren plikter å føre opp høyt beskattede varer utover tillatt kvote på besetningsdeklarasjonen.