Gå til innhold

SafeSeaNet-Norway – Customs Notification

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.

Skipsagenter eller andre som rapporterer skipsanløp til Tolletaten på fartøysførers vegne, plikter å avgi elektronisk melding via SafeSeaNet Norway.  I SafeSeaNet-portalen (SSN) er det en egen arkfane merket «Customs». Denne må aktiveres for å avgi melding til Tolletaten.

For å avgi skipsmelding til Tolletaten må brukertilgang i SSN opprettes. BrukerID og passord lages ved pålogging til SSN og autoriseres av Kystverket.

For spørsmål om brukernavn/passord eller spørsmål av teknisk karakter – kontakt Kystverket, se www.kystverket.no.

Du kan også kontakte Kystverkets SSN support på e-post: support.ssnn@kystverket.no

Har foretaket allerede tilgang?

Mer informasjon?

For mer informasjon om tilgang til SafeSeaNet, og meldepliktbestemmelser for fartøy, ta kontakt med Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Kontakt oss