Gå til innhold

Skip og skipsfart

Informasjon om SafeSeaNet Norway.

SafeSeaNet-Norway – Customs Notification Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023. Skipsagenter eller andre som rapporterer skipsanløp til Tolletaten på fartøysførers vegne, plikter å avgi elektronisk melding via SafeSeaNet Norway.  I SafeSeaNet-portalen (SSN) er det en egen arkfane merket «Customs». Denne må aktiveres for å avgi melding til Tolletaten.
Brukerdokumentasjon - SSN Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023. Denne brukerveiledningen er laget for de som skal avgi avgi elektroniske skipsanløpsmeldinger gjennom SafeSeaNet Norway (SSNN).