Gå til innhold

Rettighethavers rolle når Tolletaten holder tilbake piratkopier

Når Tolletaten har holdt tilbake en vare som mistenkes å krenke din rettighet er det viktig at du som rettighetshaver følger opp. Uten slik oppfølging fra rettighetshaver vil de tilbakeholdte varene bli frigitt.

  • Når Tolletaten har holdt tilbake en vare som mistenkes å krenke din rettighet, vil du som rettighetshaver bli kontaktet. Det er opp til deg som rettighetshaver å bekrefte at varen utgjør en krenkelse på dine rettigheter.
  • Etter dette må du innen ti virkedager skaffe en kjennelse om midlertidig forføyning fra tingretten som berettiger et tilbakehold.
  • Hvis ikke en kjennelse om midlertidig forføyning blir skaffet innen fristen, blir varen frigitt.

Begjæring om midlertidig forføyning og kjennelse fra Tingretten

En begjæring om midlertidig forføyning sendes til retten der bedriften din har forretningssted. Søknaden må inkludere navn, adresse og telefonnummer, samt beskrivelse av saken og bakgrunn for krav om midlertidig forføyning.

Immaterielle rettigheter må dokumenteres, og du må fremlegge en påstand for hva du mener rettens avgjørelse bør bli. En slik påstand kan eksempelvis være at Tolletaten ved innførsel eller utførsel skal søke å avdekke og holde tilbake varer som krenker din rett. Begjæringen må leveres i fire undertegnede eksemplarer til tingretten.

Etter at en kjennelse er avgitt er det opp til deg som rettighetshaver å komme til enighet med importør om hva som skal skje med den tilbakeholdte varen. Tingretten setter en kort frist for dette.

En enighet med importør kan skje enten i form av et forlik eller gjennom stevning for retten. Ofte blir varene overgitt Tolletaten for destruksjon. Varene blir i Tolletatens varetekt inntil saken er løst.

Fant du det du lette etter?