Gå til innhold

Hvorfor beskytte merkevaren din?

Din bedrifts immaterielle verdier kan ofte overstige de fysiske verdiene. Du bør beskytte disse verdiene også av rent økonomiske hensyn.

Ifølge Patentstyret utgjør immaterielle verdier, det vil si ansattes kunnskap, kreativitet og kompetanse cirka 70 prosent av en bedrifts totale verdier. Registrering av rettighetene dine er en relativt liten utgift for å sikre investeringer og dekke utgifter ved utvikling og produksjon av produkt.

Uten rettighetene til egen merkevare står du maktesløs i konkurransen mot piratkopiene som svekker din bedrift omdømme og inntjening.

Ifølge Verdens Tollorganisasjon (WCO) utgjør handel av falske varer mellom sju og åtte prosent av all global handel. Dette tilsvarer cirka 500 milliarder dollar i tapte inntekter.

Tolletaten kan holde tilbake varer enten på eget initiativ eller på vegne av deg som rettighetshaver når vi mistenker at det er brudd på immaterielle rettigheter slik som varemerke, patent, opphavsrett eller design.

Fant du det du lette etter?